Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajaleht koolitunnis (Newspapers in Education, NIE)

EALL käivitas 1997. a pikemaajalise projekti, et tõsta ajalehtede kasutamist koolitunnis. Protsessi kaasatakse nii ajalehekirjastajaid kui haridusinimesi.

Mitmetel põhjustel väheneb noorte hulgas lugemisoskus ja -harjumus. Et sellele trendile vastu seista, on Ülemaailmne Ajalehtede Liit algatanud programmi Ajalehed koolitunnis (Newspapers in Education, ehk NIE). Ka EALL on programmiga ühinenud.

Ajalehtede tiraazhid Eestis langevad aeglaselt, kuid kindlalt. Kirjanikud ja kooliinimesed juhivad tähelepanu laste lugemisharjumuse vähenemisele. Valimised ja küsitlused näitavad, et noored võõranduvad poliitikast - osalt seetõttu, et nad ei oma harjumust lugeda lehti. Siit võib tuleneda olukord, kus üha enam inimesi jääb ühiskonna asjade mõtestatud arutelust kõrvale. Selline olukord sisaldab ohtu noorele Eesti demokraatiale.

Eelmainitud tendentside vastu seismiseks asub EALL koos haridusinimestega tegutsema, et aktiviseerida ajalehtede kasutamist õppetundides. Ajalehed süvendavad lugemisharjumust ja annavad ühiskonnaelu jälgimise kogemust. Samuti on ajalehed kiiresti muutuvas ühiskonnas õpikutele teretulnud lisamaterjaliks. Näiteks majandusgeograafia õpik ei jõua mingil juhul kaasas käia Eesti majanduses toimuvate erastamis- ja muude struktuursete protsessidega. Siin on ajalehtede kasutamine hädavajalik.

NIE programmi eesmärk on ka õpetada noori lugejaid ajalehte ja ajakirjandust laiemalt tõlgendama, tõstes ajakirjandusalast kirjaoskust (eri žanrid, fakti ja kommentaari eristamine jne).

Seni on olnud vähe kontakte ajalehetegijate ja õpetajate-õpilaste vahel, et üksteise soove ja võimalusi tunnetada. Programmi tulemusel peaks süvenema sidemed ajalehetegijate ning õpilaste-õpetajate vahel.

Projekti läbiviimise kava:

1. töögrupi moodustamine asjasse puutuvatest pooltest: ajalehekirjastajad, haridusinimesed, NIE eksperdid Euroopast

- mai 1997 (üleskutse õpetajate Lehes 18.04.1997)

2. töögrupi koosolekud, referentsmaterjalide kavandite koostamine koolidele ja ajalehekirjastajatele, kuidas NIE programmi ellu viia - dets 1997 - märts 1998

3. konverents Ajalehed koolihariduses Tallinnas (80 osavõtjat: õpetajad, haridusjuhid, ajalehtede esindajad) - 17.-18. aprill 1998.

4. referentsmaterjalide (voldikud, muud konverentsi materjalid) kirjastamine ja levitamine koolidele ja ajalehtedele edasiseks tööks - mai 1998

Pideva tööna tulevikus ajalehepäevade korraldamine koolides (või ka ajalehenädal).

Osalejad: ajalehekirjastajad, haridusjuhid, õpetajad

Hindamine, jätkuüritused: NIE jääb EALL-i üheks pidevaks tegevussuunaks. EALL jälgib ning abistab selle rakendamist Eesti koolides. Selleks peab EALL sidet Rahvusvahelise Ajalehekirjastajate Assotsiatsiooni WAN vastava programmiga. Pidevalt hakkab EALL koostöös koolidega korraldama koolides ja lehetoimetustes ajalehepäevi ja -nädalaid.

 

Ajaleht koolitunnis

» Üritused
» Ajaleheleht nr 17/18 harjutused (eesti ja vene keeles)
» Ajaleheleht nr 15/16 harjutused (eesti ja vene keeles)
» Ajaleheleht nr 13/14 harjutused (eesti ja vene keeles)
» Ajaleheleht nr 11/12 harjutused (eesti ja vene keeles)
» Ajaleheleht nr 9/10 harjutuste kogu (eesti keeles)
» Ajaleheleht nr 9/10 harjutuste kogu (vene keeles) PDF (vajab Acrobat Readerit)
» Ajaleheleht nr 7/8 harjutuste kogu (eesti keeles)
» Ajaleheleht nr 7/8 harjutuste kogu (vene keeles)
» Ajaleheleht nr 6 harjutuste kogu
» Ajaleheleht nr 5 harjutuste kogu
» Ajaleheleht nr 3 harjutuste kogu
» Ajaleheleht nr2 harjutuste kogu
» Ajaleheleht nr 1 harjutuste kogu
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele