Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Üritused programmi "Ajaleht koolitunnis" raames

» Algavad Ajalehelehe seminarid õpetajatele

Tallinn, 11. oktoober 2010. Eesti Ajalehtede Liit (EALL), Rahandusministeerium ja Euroopa Komisjon korraldavad Tartus, Jõhvis ja Tallinnas uut Ajalehelehte teemal „Euro tulek“ tutvustavad seminarid.

Homme, 12. oktoobril on seminar Jõhvis Vallavalitsuse saalis (Keskväljak 4), 15. oktoobril Tallinnas Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa tn 15) ja 18. oktoobril Tartus Linnavalitsuse haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12, II korrus).

Seminaride esimeses osas räägib eurokommunikatsiooni projektijuht Ingvar Bärenklau eurole ülemineku korraldusest Eestis. Jõhvi seminari teises osas räägib ajakirjandusžanrite muutumisest Eesti Päevalehe vanemtoimetaja Rein Sikk. Tallinnas ja Tartus kõneleb ajakirjandusžanritest Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuht Mart Raudsaar.

Kõiki seminare juhib ning uut Ajalehelehte ja harjutustekogu tutvustab Ajalehelehe projektijuht Epp-Mare Kukemelk.

Seminarid algavad kell 14. Seminaridest osavõtt on tasuta. Täpsem info seminaride kohta www.eall.ee. Iga seminaril osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti, harjutustekogu ning tõendi koolitusel osalemise kohta.

Ajaleheleht nr 17 on eesti- ja Ajaleheleht nr 18 venekeelne. Lehed on mõeldud  õppevahendiks eelkõige põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele.

Ajalehelehe eesmärgiks on arendada õpilastes kriitilise lugemise oskust ja analüüsivõimet ning süvendada harjumust lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks meediaõpetuse, keeleõppe või muus ainetunnis.

Ajaleheleht valmis Rahandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni toel.

» Uus Ajaleheleht räägib euro tulekust

Tallinn, 22. september 2010. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL), Euroopa Komisjoni ja Rahandusministeeriumi koostöös ilmus kaks uut Ajalehelehte, mille teemaks on euro kasutuselevõtt Eestis.

Ajaleheleht nr 17 on eesti- ja Ajaleheleht nr 18 venekeelne ning need on mõeldud  õppevahendiks eelkõige põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele.

Äripäeva ajakirjanik Kertu Ruus kirjeldab uue Ajalehelehe esiküljeloos, millised uued võimalused euroalaga liitumine Eestile avab ning mida muudab euro igapäevaelus. Kolumnist Ahto Lobjakas analüüsib oma kommentaaris euroala laienemise küsimusi Euroopa kontekstis ning oma vaated teemale avab arvamusloos Euroopa parlamendi saadik Indrek Tarand.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Rein Sikk pani Ajalehelehe jaoks kirja euro ja krooni südamliku vestluse. Lehest leiab veel palju fakte, teemakohase karikatuuri, Pesakonna koomiksi ning lühiuudised.

Ajalehelehe eesmärgiks on arendada õpilastes kriitilise lugemise oskust ja analüüsivõimet ning süvendada harjumust lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks meediaõpetuse, keeleõppe või muus ainetunnis.

Uue Ajalehelehe tasuta esitlusi õpetajatele toimub kolm: 12. oktoobril Jõhvis Vallavalitsuse saalis, 15. oktoobril Tallinnas Euroopa Liidu Maja infokeskuses ning 18. oktoobril Tartus Linnavalitsuse haridusosakonna saalis. Kõik seminarid algavad kell 14. Iga seminaril osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu Ajalehelehti ja harjutustekogu. Täpsem info seminaride kohta üleriiklikes lehtedes ja www.eall.ee.

Ajaleheleht valmis Rahandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni toel.

» Algavad uut Ajalehelehte tutvustavad seminarid

Tallinn, 28. september 2009. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis korraldavad oktoobris uut Ajalehelehte teemal „Keskkonnahoid ja energiasäästmine” tutvustavad seminarid, mis toimuvad Tartus, Jõhvis ja Tallinnas.

1. oktoobril on seminar Tartus Linnavalitsuse haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12, II korrus), 6. oktoobril Jõhvis Vallavalitsuse saalis (Keskväljak 4) ning 15. oktoobril Tallinnas Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa tn 15). Seminaride algus on kell 13.   

Seminaride esimene osa keskendub Euroopa kogemusele õpilaste koolitamisel ning teine osa meediale ja uuele lehele.

Tartus toimuval seminaril räägib Rootsi kogemusest õpilaste koolitamisel Angela Andersson, kes on Rootsi Rahvusvahelise Haridus- ja Koolitusprogrammi koolitusnõunik. Paberlehe ellujäämise võimalustest online ajastul teeb ülevaate Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud Tiit Hennoste.

Jõhvis räägivad Euroopa kogemusest õpilaste koolitamisel Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar ja meediaosakonna juhataja Pille Vaher ning paberlehe ja online´i vahekorrast räägib BNS Grupi juhatuse esimees Anvar Samost.

Tallinnas toob Taani kogemuse õpilaste koolitamisel kuulajateni Taani Kultuuri Instituudi tegevdirektor Silvi Teesalu ning paberlehest ja online´ist räägib Eesti Ekspressi peatoimetaja Priit Hõbemägi.

Kõiki seminare juhib ning uut Ajalehelehte ja harjutustekogu tutvustab Ajalehelehe projektijuht Epp-Mare Kukemelk.

Seminaridest osavõtt on tasuta. Iga osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti, harjutuste kogu ning tõendi koolitusel osalemise kohta.

Ajaleheleht valmis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse toel.

» Värske Ajaleheleht räägib energiamajandusest ja säästvast arengust

Tallinn, 4. september 2009. Projekti „Ajaleht koolitunnis“ raames ilmus Eesti Ajalehtede Liidu ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös kaks uut Ajalehelehte, mille teema on energiamajandus ja säästev areng.

Ajaleheleht nr 15 on eesti- ja nr 16 venekeelne. Uues lehes on pikalt peatutud eestlaste ehmatavalt suurel ökoloogilisel jalajäljel, Sillamäe jäätmehoidla tegevusel uraani aatomi "silmade" läbi ning energia säästmisel. Euroopa Parlamendi liige aastatel 2004–2009 Andres Tarand kirjutab Euroopa rahvaste jaoks olulisest mureküsimusest: kliimamuutustest.

Arvamusküljel on neljale tuntud inimesele esitatud küsimus, mida teha selleks, et keskkond kestaks. Lehes on teemakohane karikatuur, Pesakonna koomiks ning lühiuudised.

Ajaleheleht on mõeldud põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumide õpilastele, et arendada kriitilise lugemise oskust ja analüüsivõimet ning süvendada harjumust lugeda ajalehte. Seetõttu on lehes esitatud ka trükimeedia igapäevase töö nõuanded, kuidas kirjutada pealkirju ja fotoallkirju, koostada lehekülgi ja teabegraafikat.

Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks nii meediaõpetuse, keeleõppe kui ka muudes ainetundides. Õpetajatele suunatud uue Ajalehelehe esitlused toimuvad  1. oktoobril Tartus, 6. oktoobril Jõhvis ja 15. oktoobril Tallinnas. Seminarist osavõtt on tasuta. Iga osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti ning harjutuste kogu. Täpsema info seminaride kohta leiate siit:
http://www.eall.ee/uritused/2009/ajaleht_seminar.html

Eesti- ja venekeelne Ajaleheleht valmisid Euroopa Komisjoni Eesti esinduse toel.

» Ilmus uus Ajaleheleht „Turvalisus“

Tallinn, 3. märts 2008. Projekti „Ajaleht koolitunnis“ raames ilmus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) ja G4S Eesti koostöös kaks uut Ajalehelehte, mille teemaks on seekord turvalisus.

Ajaleheleht nr 13 on eestikeelne ja 14 venekeelne. Uues lehes saavad sõna nii siseminister kui tavalised kooliõpilased ja loomulikult inimesed kelle igapäevatöö ongi turvatunde kindlustamine. Ei puudu ka lühikesed õpetussõnad, kuidas tegutseda, et tagada enda ja sõprade turvalisus.

Trükimeedia igapäevase poole pealt vaatame seekord pisut lähemalt fotograafide tööd.

Lehega kaasnevate harjutuste koostamisel on võetud luubi alla eelkõige sama teema ajalehtedes ja vastavate artiklite kasutamise võimalused koolitunnis.

Harjutustel on kolm peamist eesmärki - panna õpilased kriitiliselt mõtlema, otsima informatsiooni nii trükiajakirjandusest kui uuest meediast ning panna õpilased kas suuliselt või kirjalikult ennast väljendama. Valdavaks õppetöö meetodiks on arutelu. Õigeid ja valesid vastuseid ei pruugi üldse olla. Igaühel on õigus oma arvamusele, kuid väitluse käigus võivad mõned tõekspidamised ka muutuda. Uudsena on harjutuste hulgas ristsõnad.

Ajaleheleht on mõeldud põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele, et süvendada harjumust tänapäeva kiires maailmas lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks nii meediaõpetuse, keeleõppe või muus ainetunnis.

Uue Ajalehelehe esitlusi õpetajatele toimub neli: 4, märtsil Tartus haridus- ja teadmusministeeriumi saalis, 6. märtsil Kohtla-Järvel linnavolikogu saalis, 8. märtsil Viljandis Valuoja koolis ning 19. märtsil Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis. Seminari esimeses osas on kõne all eraturvafirma ülesanded ja vastutus sisejulgeoleku tagamisel ning riigi turvalisuspoliitika, teises osas räägime turvalisest fotost ning õpetaja osast õpilaste informeerimisel meediaga suhtlemisel. Seminarist osavõtt on tasuta. Iga osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti ning harjutuste kogu.

Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata õpetatavast ainest.  Osalemiseks on vaja registreerida Eesti Ajalehtede Liidus eall@eall.ee või telefonil 646 1005.

Ajalehelehte nr 13 ja 14 rahastas G4S Eesti.

» Uue Ajalehelehe teema on keskkond

Tallinn, 6. november 2006. Projekti „Ajaleht koolitunnis” raames ilmus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL), Eesti Pandipakendi, Eesti Taaskasutusorganisatsiooni ja Tetra Pak SIA koostöös kaks uut Ajalehelehte, mille teemaks on keskkond.

Ajalehelehe üheteistkümnes number on eestikeelne ja kaheteistkümnes venekeelne. Uues lehes kirjutab arvamusartikli Riigikogu liige Marko Pomerants. Oma sõna sekka ütlevad noorte seas hästi tuntud sportlased Kaia Kanepi ja Gerd Kanter, kirjanik Andrus Kivirähk ja näitleja Ursula Ratasepp.

Näitleja Kadri Adamson ning telemees Marko Reikop jutustavad, kuidas nad oma igapäevategemistes ja ostudes püüavad järgida keskkonnasõbralikkust ja olla säästlikud. Eestimaa puhtuse pärast ei valuta aga südant mitte üksnes täiskasvanud, vaid ka koolilapsed nii eesti kui vene õppekeelega koolidest. Ajalehelehest ei puudu ka temaatiline Pesakonna koomiks ning karikatuur.

Lehega kaasas käiv harjutustekogu pakub pisut peamurdmist igas vanuses koolilastele. Samas on koos täpsete tööjuhistega meisterdamist, mis jõukohased noorematele, kuid pakuvad tegutsemislusti isegi täiskasvanutele. Nii näiteks saab teada, kuidas enne karmi ja pimedat talve meisterdada lillepotist lindudele söögimaja või plekkpurkidest kaunid õuelaternad.

Ajaleheleht on mõeldud eelkõige gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside õpilastele, süvendamaks harjumust tänapäeva kiires maailmas lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutuste koguga  sobib leht kasutamiseks nii meediaõpetuse, keeleõppe või muus ainetunnis.

Uute Ajalehelehtede esitlusi õpetajatele toimub kolm: 9. novembril kell 14 Tartus Toome konverentsimajas, Lossi 19; 16. novembril kell 12 Kohtla-Järvel linnavolikogu saalis, Keskallee 19 ning 17. novembril kell 14 Tallinnas keskkonnaministeeriumi saalis, Narva mnt 7a. Seminari esimeses osas räägime pakendjäätmetest ja taaskasutusvõimalustest, teises osas aga sellest, kuidas ajalehte tehakse. Seminarist osavõtt on tasuta. Iga osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti ning harjutuste kogu. Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata õpetatavast ainest.  Osalemiseks on vaja registreerida Eesti Ajalehtede Liidus eall@eall.ee või telefonil 646 1005.

Varem on välja antud kümme Ajalehelehte, teemadeks euro, elukutse valik, integratsioon, valimised, Euroopa Liit, keeleõpe ja ajakirjandus.

» Ajalehelehe uute numbrite teema on euro

Tallinn, 1. veebruar 2006. Projekti „Ajaleht koolitunnis” raames ilmus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) ja Eesti Panga koostöös kaks uut Ajalehelehte, mille teemaks on seekord euro.

Ajalehelehe üheksas number on eestikeelne ja kümnes venekeelne. Lehele andsid intervjuu suusataja Jaak Mae ja Vanilla Ninja klahvpillimängija Katrin Siska. Eurodega seotud küsimustele vastasid veel muusikud Julia Boman ja Tanel Padar ning sportlased Jaan Kirsipuu ja Aleksei Budõlin. Lehest leiab ka praktilist infot selle kohta, kuidas toimida, kui eurod Eestis käibele tulevad. Lisaks on lehes ajakirjandusžanrite tutvustus ning majandusalaste terminite lühiseletused.

Ajaleheleht on mõeldud eelkõige gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside õpilastele, süvendamaks harjumust tänapäeva kiires maailmas lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutuste koguga  sobib leht kasutamiseks nii meediaõpetuse, keeleõppe, majanduse või muus ainetunnis.

Uute Ajalehelehtede esitlusi õpetajatele toimub tänavu seitsmes linnas üle Eesti: 10. veebruaril kell 14 Tallinnas Eesti Panga Iseseisvussaalis, 17. veebruaril kell 14 Tartus Haridusministeeriumi suures saalis, 3. märtsil kell 10 Narvas Eesti Maja saalis ja kell 15 Kohtla-Järvel Linnavolikogu saalis, 10. märtsil kell 10 Pärnus maavalitsuse suures saalis ja kell 15 Haapsalus hotelli Promenaad konverentsisaalis, 17. märtsil kell 14 Kuressaares Georg Ots Spa hotelli konverentsisaalis.

Esitlusel räägivad Eesti Panga esindajad eurost ja selle kasutuselevõtust Eestis, samuti räägib Soome esindaja Soome kogemusest eurole üleminekul. Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk kõneleb meediaeetikast ning Ajalehelehe projektijuht Epp-Mare Kukemelk jagab juhtnööre, kuidas lehte ja harjutustikku õppetunnis kasutada.

Iga osaleja saab tasuta kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti ning harjutuste kogu.

Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata õpetatavast ainest.  Osalemiseks on vaja registreerida Eesti Ajalehtede Liidus eall@eall.ee või telefonil 646 1005.

Ajalehelehtede ilmumist toetas Eesti Pank.

Varem on välja antud kaheksa Ajalehelehte, teemadeks elukutse valik, integratsioon, valimised, Euroopa Liit, keeleõpe ja ajakirjandus.

» Ilmus kaks uut Ajalehelehte

Tallinn, 27. oktoober 2004. Projekti "Ajaleht koolitunnis" raames ilmusid Eesti Ajalehtede Liidul eestikeelne ja venekeelne Ajaleheleht, mis kajastavad kahest rahvusest noorte sarnasusi ja erinevusi.

Ajalehelehe seitsmes number on eestikeelne ja kaheksas venekeelne. Mõlemas lehes kirjutavad nii eesti kui ka vene väljaannete ajakirjanikud kahe rahvuse noortest. Samuti tutvustavad lehed ajalehe žanre, näiteks mis on uudis või mis on arvamuslugu.

Ajalehtede Liidus koostatud leht on mõeldud eelkõige gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside õpilastele. Ajaleht koos harjutuste koguga (eesti keeles ja vene keeles) sobib kasutamiseks nii meediaõpetuse tundides, keeleõppes kui ka muudes ainetundides, kuhu õpetaja toob kaasa ajalehe.

Uute Ajalehelehtede esitlusi õpetajatele on neli: Kohtla-Järve linna volikogu saalis 4. novembril kl 10, Narvas, Eesti Kodus 4. novembril kl 15, Tallinnas rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 11. novembril kl 14 ja Tartu ülikooli ajaloomuuseumi konverentsisaalis 18. novembril kl 14.

Esitlusel tutvustatakse lehti ning antakse juhtnööre, kuidas neid õppetunnis kasutada. Iga osaleja saab tasuta kaasa ühe klassikomplekti jagu numbreid värsketest Ajalehelehtedest ning harjutuste kogu. Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata ainest, mida nad õpetavad.

Osalemiseks on vaja registreerida Ajalehtede Liidus, eall@eall.ee, tel 646 1005.

Ajalehelehtede ilmumist toetas Integratsiooni Sihtasutus. Varem on välja antud kuus Ajalehelehte, teemadeks elukutse valik, valimised, Euroopa Liit, keeleõpe, ajakirjandus.

» Tartus on üleval aasta pressifoto näitus

Tallinn, 18. mail 2004. Tartus asuvas Eesti Spordimuuseumis on väljas näitus eelmise aasta õnnestunumatest pressifotodest. Näitus koosneb fotodest, mis esitati Eesti Ajalehtede Liidu 2003. aasta pressipreemia fotovõitlusele.

Spordimuuseumi keldrisse ja selle fuajeesse on mahtunud väljapaneku “Eesti pressifoto 2003” olemus- ja uudisfotode enamik.

Muuseumi keldrisaalis on aukohal kolmepildiline sari kõrvukrätsust, kelle viimse lennu Tartu-Tallinna maanteel jäädvustas Postimehe fotograaf Toomas Huik mullu suvel. Nii seda traagilist seeriat kui ka teisi fotovõistluse töid oli võimalus vaadata enne Tartusse toomist alates veebruari lõpust Tallinnas Kiek in de Kökis.

Ajalehtede Liit soovitab koostöös Spordimuuseumiga teoks saanud näitust kõigile fotohuvilistele, kaasa arvatud meediaõpetust andvatele koolidele.

Iga-aastane Eesti pressifoto paremik jõudis Tartusse esmakordselt. Tänu Tartu Postimehe juhile Vahur Kalmrele ülikoolilinna jõudnud näitust saab vaadata vähemalt kuu aega.

Läinud nädalal avati ka spordimuuseumi uus püsiekspositsioon, mis paikneb ligemale 350 ruutmeetril ja kaheksas ruumis.

» Ilmus uus Ajaleheleht

Tallinn, 16. jaanuar 2004. Trükist on ilmunud Ajalehelehe kuues, meediateemaline number.

Ajalehtede Liidus koostatud leht on mőeldud gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside őpilastele. Ajaleht koos harjutuste koguga sobib kasutamiseks nii meediaõpetuse tundides kui muudes ainetundides, kuhu õpetaja toob kaasa ajalehe.

Ajalehelehe nr 6 esitlusi őpetajatele on kaks: Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi suures saalis 23. jaanuaril kl 14 ja Tallinnas rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 29. jaanuaril kl 14. Esitlusel tutvustatakse lehte ning antakse juhtnööre, kuidas seda őppetunnis kasutada. Iga osaleja saab tasuta kaasa ühe klassikomplekti jagu numbreid värskest Ajalehelehest ning harjutuste kogu. Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata ainest, mida nad õpetavad.

Osalemiseks on vaja registreerida Ajalehtede Liidus, eall@eall.ee, tel 646 1005.

Ajalehelehe ilmumist toetas USA saatkond Tallinnas.

EALL

» Paneme noored lehti lugema: konverents Helsingis

Tallinn, 15. august 2003. Maailma Ajalehtede Liit korraldab septembri alguses Helsingis 5. ülemaailmse noore lehelugeja konverentsi. 7.-10. septembrini toimuv üritus on mõeldud ajalehtede toimetajatele, väljaandjatele, turundusjuhtidele,  õpetajatele ja haridusteadlastele.

Konverentsil "Ajalehed ja noored mobiilses maailmas" esitletakse maailma tippkogemust noorte lugejate tähelepanu köitmisel. Ajalehtede ees seisab väljakutse olla vajalik noorele, kes on harjunud saama uudiseid siin, praegu ja tasuta.

Konverentsil esinevad kaks vastandlikku koolkonda. Ühed asjatundjad arvavad, et noored on alati kehvad lugejad ning et lugemisharjumus tuleb alles aastatega. Teised aga väidavad, et noori saab panna lugema, tehes ajalehe neile köitvaks ja vajalikuks (palju näiteid Soomest ja mujaltki).

Eesti Ajalehtede Liidus (EALL) on noorte lugejate kaasamiseks programm "Ajaleht koolitunnis", mille käigus on 1998. a alates välja antud viis numbrit "Ajalehelehte", mis on spetsiaalselt õpilastele mõeldud trükis ajalehe kohta.

Helsingis noore lugeja konverentsil osalemise tingimused on Maailma Ajalehtede Liidu kodulehel. Osavõtumaks on 650 eurot (sisaldab ka ühised söömaajad, kaasa arvatud buffet-õhtusöök Sanomatalos, kus asub ajalehe Helsingin Sanomat peakorter).

EALL

» Kiek in de Kökis on pressifoto näitus

Tallinn, 4. märts 2003. Tallinnas Kiek in de Köki tornis on 6. aprillini avatud Eesti pressifoto aastanäitus. Näitus sobib koolide meediaõpetuse tundide täienduseks.

Näitus koosneb fotodest, mis saadeti Eesti Ajalehtede Liidu 2002. a pressipreemia fotovõitlusele. Väljas on 33 uudisfotot ja 32 olemusfotot. Eesti pressifoto paremik on näitusena üles pandud kolmandat aastat.

Ajalehtede Liidu zhürii valis 2002. a parimaks uudisfotoks Eesti Päevalehe fotograafi Rauno Volmari tehtud pildi Keskerakonna peost kohalike valimiste järgsel ööl. Maakonnalehtedes ilmunud uudisfotodest sai esikoha pilt, mille oli teinud Tartu Postimehe fotograaf Ove Maidla. Olemusfoto kategoorias tunnistati parimaks Tiina Kõrtsini SL Õhtulehes ilmunud fotosari tasulisest miljonikäimlast Toompeal. Tugevat konkurentsi pakkus olemusfoto kategoorias Ingmar Muusikuse sari ühekordseks Lasnamäeks kutsutud uuest madaltihedast elurajoonist Teelahkmel. Samuti hinnati kõrgelt Eesti Päevalehe fotograafi Rauno Volmari portreefotot tädi Maalist. Maakonnalehtedes ilmunud olemusfotodest tunnistati parimaks Pärnu Postimehes ilmunud Ants Liiguse ülesvõte seast, kes osales Pärnus näitusel "Kaks Eestit" ühtaegu eksponaadi ja vaatajana.
 
Esmakordselt pressipreemia fotokonkursi kuueaastase ajaloo jooksul jagati seekord auhindu nii uudisfoto kui olemusfoto zhanris. Olemusfoto kategoorias võistlesid reportaazhlikud ja "pehmemad" fotod, mis ei kajasta otseselt päeva tippsündmusi.

EALL

Kiek in de Kök asub Tallinnas aadressil Komandandi 2, avatud teisipäevast pühapäevani kl 10.30-18.00, suletud esmaspäeval. Kiek in de Köki telefon 0 644 6686. 

Lisainfo: EALL, tel 0 646 1005
Täpsem kokkuvõte pressifoto konkursi kohta on siin.

» Ajalehtede Liit otsib ajaleheõpetuse koordinaatorit

Tallinn, 6. jaanuar 2003. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) otsib programmi "Ajaleht koolitunnis" koordinaatorit. Hästi sobiks näiteks noor õpetaja või ülikooli lõpetaja, kes asjaga kursis ning kel huvi seda programmi põhitöö kõrvalt koordineerida. Tegevus oleks projektipõhine. Näide: stipendium Ajalehelehe uue numbri  väljaandmiseks ja seminari korraldamiseks sisaldab ka töötasu programmi koordinaatorile. EALL saab aeg-ajalt koordinaatorit komandeerida
programmi "Ajaleht koolitunnis" koolitustele teistes riikides. 

Huvilistel palub EALL võtta kontakti meiliaadressil eall@eall.ee või telefonil (0) 646 1005.

»
Emakeele päeval ajalehtedest

Tallinn, 14. märts 2002. Täna tähistatava emakeele päeva puhul räägib Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevdirektor Tarmu Tammerk Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi õpilastele ajakirjanduse toimemehhanismidest. Ajalehezhanre ja -ülesehitust tutvustav ettekanne kannab pealkirja  "Millest on tehtud ajaleht".

EALL on programmi "Ajaleht koolitunnis" raames paari viimase aasta jooksul andnud välja viis "Ajalehelehte", mille abil saab koolis õppida tundma ajalehezhanride spetsiifikat.

» Meediaõpetajad: märtsis saab vaadata näitust "Eesti uudisfoto 2001"

26. veebruar 2002. Tallinnas Kiek in de Köki tornis on tänasest külastajatele avatud Ajalehtede Liidu pressipreemia fotovõistluse töödest koostatud näitus "Eesti uudisfoto 2001". Näitus võib huvi pakkuda koolidele, kus on meediaõpetuse tunnid.

Välja on pandud 28 autori poolt tehtud 68 uudisfotot, mis ilmusid Eesti ajalehtedes eelmisel aastal. Žürii valis 2001. a parimaks uudisfotoks Postimehe fotograafi Toomas Huigi tehtud pildi Eesti Raudtee erastamise kohtuistungilt. Maakonnalehtedes ilmunud uudisfotodest sai esikoha pilt, mille tegi Viljandi maakonna ajalehe Sakala fotograaf Elmo Riig. 12. aprilli Sakalas ilmunud fotol on metsast inimeste elu uudistama tulnud karu. 

Ajalehtede Liidu fotožürii hinnangul on pressifoto tase kõrgem  ja ühtlasem kui varem. Fotožüriisse kuulusid fotograafid Tiit Veermäe, Jüri Vendelin ja Toomas Volmer, ajalehekujunduse õppejõud Roosmarii Kurvits ja Ajalehtede Liidu tegevdirekor Tarmu  Tammerk.

Näitus on kuu aega avatud Harjumäel Kiek in de Köki tornis teisipäevast reedeni kl  11.00 - 17.00 (kassa suletakse 16.30); laupäeval ja pühapäeval kl 11-16.30, esmaspäeval suletud.

Lisainfo: 
EALL, tel (0) 646 1005, eall@eall.ee;
Kiek in de Kök, tel 644 6686  (ekskursioonide tellimine), lmuuseum@online.ee

» Ajaleheleht nr 5: euro-eri; esitlus őpetajatele 20. nov.

Tallinn, 10. nov. 2000. Trükist on ilmunud Ajalehelehe 5. number, mis räägib Euroopa Liidust ning tutvustab ajalehezhanre.

Ajalehtede Liidus koostatud ja Euroopa Liidu Infosekretariaadi toetusel ilmunud leht on mőeldud üldharidus- ja kutsekoolide őpilastele, alates 12. eluaaastast. Ajaleht sobib kasutamiseks mitme aine tunnis: kodulugu, kodanikuőpetus, emakeel, geograafia, ajalugu, klassijuhatajatund jt.

Ajalehelehe nr 5 esitlus őpetajatele on Tallinnas rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 20. novembril 2000 kell 14-16.30. Esitlusel tutvustatakse lehte ning antakse juhtnööre, kuidas seda őppetunnis kasutada. Iga osaleja saab tasuta kaasa ühe klassikomplekti jagu numbreid värskest Ajalehelehest. ELi Infosekretariaadi esindajad tutvustavad Eesti ja ELi suhteid ning annavad infot üleriikliku teavitustöö kohta.

Osalemiseks on vaja registreerida Ajalehtede Liidus, eall@eall.ee, tel (0)646 1005.

» Suur ajalehtede ja ajakirjade lugemise päev

» Ilmus Ajaleheleht vene koolidele

Tallinn, 16. aprill 2000. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) on välja andnud järjekordse “Ajalehelehe”, mis on mőeldud vene koolidele eesti keele őppe edendamiseks ja ajaleheőpetuse andmiseks.

Kakskeelne “Ajaleheleht” number 4 sisaldab artikleid Eesti ajakirjandusmaastikust, koolilehe tegemisest, keeleőppest ning tippsportlase karjäärist. Eestikeelsetele artiklitele on lisatud venekeelsed žanritutvustused.

Neljaleheküljeline väljaanne on valminud Euroopa Liidu Phare eesti keele őppe programmi rahastamisel. Koolid saavad ajalehe tasuta. Lehe panid kokku Aet Süvari ja Kertu Ruus, kes toimetasid ka kolm eelmist Ajalehelehte. Väljaandega käib kaasas Phare keeleőppespetsialistide koostatud harjutuste komplekt.

17. aprillil toimub “Ajalehelelehe” tutvustus Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Samas kuulutavad Phare eesti keele őppe programm ja Ajalehtede Liit välja vene koolide eestikeelsete koolilehtede vőistluse.

EALL on varem programmi “Ajaleht koolitunnis” raames välja andnud kolm Ajalehelehte: zhanre tutvustav leht, valimisleht ja elukutseleht.

EALL alustas programmiga Ajaleht koolitunnis 1998. a kevadel.

» Ajaleheőpetuse ABC őpetajatele

Tallinn, 7. sept. 1999. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) projekti “Ajaleht koolitunnis” raames toimub 27. septembril 1999. a Tallinnas seminar őpetajatele, kes soovivad őppetunnis hakata regulaarselt ajalehte kasutama.

Seminaril tutvustatakse kahte EALLi poolt välja antud Ajalehelehe numbrit. Aasta algul ilmunud Valimisleht on taas aktuaalne seoses 17.oktoobril toimuvate kohalike valimistega. Valimislehes selgitatakse, miks on valimisi vaja, kuidas sünnib valija otsus, missuguste reeglite järgi töötab valimiseelne ajakirjandus.

Eelmise kuu lőpus ilmunud Elukutseleht annab aga lugejatele aimu sellest, millist tööd saavad Eestis teha kooliőpilased, aga ka sellest, mida nad tahaksid teha. Ühtlasi őpib noor tundma levinumaid ajalehezhanre - uudist, arvamus- ja olemuslugu. Elukutseleht on mőeldud kasutamiseks kodanikuőpetuse, emakeele ja teiste ainete tundides.

Lisaks Avatud Eesti Fondi toetusel ilmunud Valimislehele ja Elukutselehele jagatakse seminaril ka mőlema lehe juurde kuuluvat 20 harjutusest koosnevat komplekti.

Seminar on ennekőike mőeldud neile őpetajatele, kes pole varem EALLi Ajaleht koolitunnis őppustel käinud. Kolmetunnise seminari esimeses osas tutvustab EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk ülalnimetatud EALLi őppematerjale ning analüüsib valimiseelse ajakirjanduse toimemehhanisme. Teises osas räägivad Ajalehelehe koostajad Aet Süvari ja Kertu Ruus ajakirjanduse pőhizhanridest. Samuti tehakse kriitilise lugemise harjutusi värskete ajalehtede baasil. Seminari lőpus ootame őpetajate seniseid tähelepanekuid ajalehe kasutamiselt őppetunnis.

Seminar toimub esmaspäeval, 27. septembril, Rahvusraamatukogu auditooriumis Tallinnas, Tőnismägi 2, kella 14.00-17.00. Osalemiseks registreeruda EALLis hiljemalt 22. septembril: e-post: eall@netexpress.ee, tel (2) 646 1005, faks (2) 631 1210.

» Meediaoskuskursus üldhariduskoolide őpetajatele, päev programmiga “Ajaleht koolitunnis”

Haridusministeeriumi ja Concordia Ülikooli korraldusel toimuva meediaoskuskursuse raames toimub 23.08 algusega kell 9.30 Concordia Ülikooli ruumes Haabneemes päev programmiga “Ajaleht koolitunnis”. Programmi tutvustab EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk. Samuti toimub uue Ajalehelehe esitlus. Őpetaja kogemustest töös ajalehega räägib Leena Tani (Soome). Praktilisi harjutusi kriitilise ajalehelugemise őpetamiseks viivad läbi Aet Süvari ja Kertu Ruus, kes on ka EALLi Ajalehelehe autorid.

» Valimisseminar

Projekti "Ajaleht koolitunnis" raames toimus 15. veebruaril 1999.a. Tallinnas valimisseminar.

Seminari teemad olid:
1. Valimised ja meedia. Ajalehelehe nr.2 (Valimisleht) tutvustamine, Tarmu Tammerk, EALLi tegevdirektor.
2. Eesti erakonnamaastik Riigikogu valimiste eel. Anu Toots, Tallinna Pedagoogikaülikooli politoloogiaőppejőud.
3. Mőttevahetus őpetajate kogemustest ajalehe kasutamisel őppetunnis.

Peale Valimislehe jagati seminaril ka harjutustikku, mille EALL Avatud Eesti Fondi rahalisel toetusel koostas. Osales üle saja őpetaja üle terve Eesti, eelkőige kodanikuőpetuse, ajaloo ja eesti keel őpetajad nii üldharidus- kui kutsehariduskoolidest. Seminaril osalesid ka mitmete ajalehtede "Ajaleht koolitunnis" programmi koordinaatorid.

Valimisleht on endiselt saadaval EALLis. Samuti on seda meilt endale muretsenud mitmed maakonnalehed, nii et őpetajad vőivad Valimislehte ka sealt küsida. Tänu Avatud Eesti Fondi toetusele on Valimisleht koolidele tasuta.

» Suvekursus Värskas

10.-13.augustil 1998 toimus Värska Őppebaasis kursus "Ajaleht koolitunnis" klassiőpetajatele ja mistahes aine őpetajatele. Korraldas Tallinna Pedagoogikaülikooli täienduskoolituskeskus, kursuse juht Viivi Maanso. Esinesid EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk ning "Ajalehelehe" tegijad Aet Süvari ja Kertu Ruus, Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna viimase kursuse üliőpilased.

» Avakonverents

17.-18. aprillil 1998.a. korraldas Eesti Ajalehtede Liit (EALL) Tallinnas hotelli Central konverentsikeskuses konverentsi "Ajaleht koolitunnis".

Uut töösuunda tutvustav konverents oli mőeldud őpetajatele, haridustegelastele ja ajaleheinimestele, et süvendada koolide ja ajalehetoimetuste vahelisi sidemeid. Konverentsil jagati ka vastavaid trükiseid, mida EALL Avatud Eesti Fondi rahalisel toetusel ette valmistas. Konverentsil oli vőimalik omandada uusi teadmisi ajalehe erinevatest kasutusviisidest. Programmi eesmärk on rakendada ajalehe kasutamist vőimalikult erinevates ainetes, mitte ainult keele- vői kodanikuőpetuse tunnis (vt. ka Őpetajate Leht 20.03.1998).

Konverentsil esinesid Rootsi programmi "Ajalehed koolihariduses" juht Göran Subenko ja Soome Jyväskylä Ülikooli őppejőud Mari Hankala, kes on ulatuslikult uurinud ajalehe kasutamist koolitunnis. Eesti noorte ja ajakirjanduse vahelisest suhetest kőneles Andrus Saar. Veel esinesid Tallinna Pedagoogikaülikooli őppejőud Viivi Maanso ja noortelehe "Meie Meel" peatoimetaja Mare Vetemaa. Konverentsi juht, EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk rääkis EALLi kavadest koolide ja ajalehetoimetuste sidemete tugevdamisel.

» Esinemised koolides, ajalehetoimetustes

"Ajalehelehe" koostajad on esinenud mitmes koolis ajalehepäevadel vői meedianädalatel, tutvustades ajalehetegemise pőhialuseid ja ajakirjanduseetikat.

» Jaotusmaterjali levitamine

EALList on vőimalik saada "Ajalehelehte" ja programmi tutvustavaid trükiseid. "Ajaleheleht" sobib kasutamiseks őppetundides, kus tutvustatakse ajalehe olemust, eri rubriike, pőhilisi ajakirjandusstiile. EALL asub Tallinnas Ajakirjandusmajas, Pärnu mnt 67a, suur maja, III korrus, tuba 314, (tramm nr 3 ja 4, Vineeri peatus).
Tel 646 1005.

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele