Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajaleheleht nr 7 harjutuste kogu

Hea õpetaja!

Käesolev harjutuste kogu on seitsmes Eesti Ajalehtede Liidu välja antud õppematerjal sarjast «Ajaleht koolitunnis». See on mõeldud ennekõike põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele.

Küllap satub ajaleht aeg-ajalt ikka koolitundi. Maailmas toimub iga päev suur hulk eri sündmusi, mis kõneainet pakuvad. Nii mõnigi neist on otseselt või kaudselt seotud ka kooliga või konkreetselt mõne aine õpetamisega. Loomulikult on infoväljal palju neidki uudiseid, mis puudutavad nii õpetajat ja õpilast kui inimesi selliste sõnumite esiletoomine klassis on sama oluline kui ainekohaste uudiste käsitlemine.

Nii head ja uued kui meil praegu koolis kasutatavad õpikud ka ei ole, ei jõua nad siiski kaasas käia kõigi sündmustega. Näiteks ei saa veel õpikutest lugeda Eesti kuulumise kohta Euroopa Liitu ja NATOsse. Siinkohal tulevad appi ajalehed, mis vahendavad iga päev uusi teateid nii kodu- kui ka välismaalt.
Selle harjutustekogu peamine eesmärk ei ole õpetada noori ajakirjanikeks ja treenida neid eri ajakirjanduszanrites kirjutama. Pigem peaksid harjutused panema noore lugeja mõtlema. See eeldab kriitilise lugemise harjutamist, et õpilased oskaksid ka kahelda avaldatus ega laseks endaga meediatekstide kaudu manipuleerida. Eelkõige peaksid harjutused julgustama noori oma arvamust välja ütlema.

Harjutused koostas põhiosas Fr. Tuglase nimelise Ahja keskkooli meediaõpetaja ja Tartu Ülikooli doktorant Kadri Ugur. Nii mõnigi tema koostatud harjutustest käsitleb eelarvamusi ja stampe meedias ja meis endis.

Et tänapäeva noorte põhiliseks meediumiks on arvuti kõrval kindlasti televiisor, siis on kogus ka paar harjutust, mis suunavad õpilasi kõrvutama teleuudist ajaleheuudisega. Need harjutused koostas Postimehe toimetaja Epp-Mare Kukemelk. Vene keelde pani harjutused nädalalehe MK Estonia ajakirjanik Vitali Belobrovtsev.
Siin kaante vahel olev harjutuste kogu ja Ajaleheleht valmisid koostöös Integratsiooni Sihtasutusega.

Eesti Ajalehtede Liit loodab, et ajalehe kasutamisega koolitunnis kasvavad laste huvi ja ka teadmised ühiskonnas toimuva vastu, nende lugemistase ning kodanikualgatus.

Julget pealehakkamist!

EALL
november, 2004

Tagasiside ja küsimused: Kadri.Ugur@ut.ee, Epp-Mare.Kukemelk@postimees.ee

 

» Trüki harjutuste kogu välja
» Ava PDF (vajab Adobe Acrobat Readerit)Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele