Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajaleht koolitunnis V: Euroopa Liit
Ajaleheleht nr 5 harjutuste kogu

Käesolev komplekt on järjekorras viies Ajalehtede Liidu poolt koostatud harjutustik. Enne harjutuste tegemist nn päris lehtedega on kasulik lugeda  Ajalehelehte nr 5, mis pakub teavet Euroopa Liidu kohta ning tutvustab ajalehezhanre. 

November, 2000

1. Uudis

Leia ajalehest üks Euroopa Liidu teemaline uudis. Millistele uudiskriteeriumidele see vastab (uudiskriteeriumid on kirjas näiteks Ajalehelehe nr 5 esimesel küljel)?   Nüüd vaata, kas see vastab ka kuuele kõige olulisemale küsimusele: mis, kes, kus, millal, miks, kuidas? Pane kirja, millised vastused uudisest neile küsimustele leiad. Mis on uudises puudu?

2. Sama uudis eri lehtedes

Vali välja üks oluline sündmus ja jälgi   teatud perioodil erinevaid lehti: üleriigilist päevalehte, oma maakonnalehte, nädalalehte. Mismoodi kajastavad eri lehed seda uudist? Kust on uudis saadud (kas selle on kirjutanud lehe oma korrespondent või on kasutatud uudisteagentuuri infot)? Jälgi ka uudise kommenteerimist juhtkirjas, arvamusküljel, lugejakirjades, karikatuurides. Mis järeldused teed? 

3. Sise- ja välisuudis

Uudised räägivad nii sellest, mis toimub Eestis kui ka sellest, mis juhtub välismaal. Selleks kannavad ajalehtede küljed rubriikide nimetusi nagu “Kodumaa” või “Välismaa”. Euroopa Liitu puudutavaid uudiseid võib leida mõlema alt. Leia üks sise- ja üks välisuudis. Miks on üks välisuudiste, aga teine siseuudiste rubriigis? Kas ka välisuudises on Eestist juttu? Kuidas välisuudis võiks Eestit puudutada?

4. Huvitav ja mittehuvitav

Jaga Ajalehelehe artiklid kaheks: need, mis pakuvad huvi ja need, mis ei paku. Põhjenda oma arvamust.

5. Arvamuslugu

Otsi ajalehest Euroopa Liidu teemaline arvamusartikkel. Mõtle läbi, mida autor sellega öelda tahab. Kas see lugu on sinu jaoks veenev? Süvene autori argumentidesse: kas need on tõsiseltvõetavad ja faktidega toetatud väited või püüab kirjutaja lihtsalt lugejaid ära petta? Jälgi kirjutise keelt – selle emotsionaalsust või ratsionaalsust. Millised huvitavad sõnad ja väljendid silma torkavad? Miks autor neid kasutab?

6. Arvamuslugude võrdlus

Kogu lehtedest kuus Euroopa Liitu puudutavat arvamusartiklit. Vali välja üks, millele tahaksid kindlasti vastata. Kas sa oled kirjutajaga nõus või tahaksid hoopis vastu vaielda? Kirjuta artiklist välja autori kõige tähtsam mõte – nagu sina seda näed – ja tema põhiargumendid. Nüüd püüa autorit toetada või vastupidi, tema argumente ümber lükata. Et oma seisukohti paremini väljendada, läheb sul vaja ka teisi kogutud artikleid

7. Hääletus ja graafika

Korraldage klassis avaliku arvamuse küsitlus selle kohta, kui paljud on Eesti Euroopa Liiduga liitumise poolt, kui paljud vastu ja kui paljud ei oska seisukohta võtta. Otsi ajalehest graafikuid ja statistikat teiste samal teemal tehtud avaliku arvamuse küsitluste kohta. Milline on näiteks Eesti elanike üldine arvamus teie klassi omaga võrreldes? Kas poisid ja tüdrukud vastasid ühtemoodi? Aga Eestis üldse? Tee tulemuste põhjal üks graafik. Tehke küsitlusi teistelgi Euroopa Liidu teemadel.

8. Graafika

Ajalehtedes ilmub Euroopa Liidu kohta palju graafikuid ja tabeleid. Leia erinevaid näitajaid, mille alusel riike võrreldakse – näiteks keskmine palk, tööpuuduse tase või reisimine. Võrdle neid andmeid ka Euroopa Liitu mitte kuuluvate maade vastavate andmetega. Mida sa teada said? Kirjuta mõnest graafikust lühiuudis. Leia lähenemisnurk, mis sinu arvates on kõige olulisem, ja püüa numbrid “rääkima panna”. Nüüd otsi ajalehest üks uudis, millele oleks vaja juurde graafikat. Püüa see mõnest teisest lehenumbrist leida.

9. Küsimus

Lehtedes ilmuvad rahvaküsitlused, kus mitmele inimesele on esitatud sama küsimus. Mida sina tahaksid küsida Euroopa Liidu kohta? Mõtle välja üks huvitav küsimus, mis nõuaks ka vastajatelt veidi arupidamist. Esita see neljale inimesele. Vastused tulevad huvitavamad, kui küsitletud on erinevast soost, vanusest jne – näiteks klassikaaslane, õpetaja, kioskimüüja. Võrdle neid vastuseid omavahel. Mida sa ise oleksid vastanud?

10. Lemmikrubriik

Ajaleht pakub mitmekesist lugemist. Uuri kodus, milline on sinu pereliikmete lemmikrubriik. Kui on vähe aega, mida keegi esimesena loeb? Kui sul on vana ajaleht käepärast, lõika pereliikmete lemmiklugude pealkirjad välja ja kleebi siia.

11. Karikatuur

Leia ajalehest mõned Euroopa Liidu teemalised karikatuurid. Mille või kelle üle need nalja heidavad? Aruta karikatuuride üle ka teistega – kas kõik saavad naljast samamoodi aru? Kas sina oled karikatuuriga nõus? Joonista ise mõnel Euroopa Liitu puudutaval teemal karikatuur.  

12. Telekava

Vaata lehe telekavasid. Milliseid saateid sa tahaksid vaadata? Kus need saated tehtud on – kas Eestis, Euroopas, Ameerikas või kusagil mujal? 2003. aastaks peavad Eesti telekanalid näitama 51% saateajast Euroopa toodangut – mis võib muidugi olla ka Eesti toodang. Kui palju praegu saatekavades Euroopa saateid on? Kas sul on selle nõudmise üle hea meel?    

13. Kohalik elu ja Euroopa Liit

Otsi kohalikust lehest artikleid, mis räägivad muutustest sinu piirkonna inimeste elus siis, kui Eesti liitub Euroopa Liiduga. Kas nende artiklite põhjal läheb elu paremaks või halvemaks? Küsi oma perekonna liikmetelt, mida nemad arvavad.

14. Sport

Mis on sinu lemmikspordiala? Otsi lehe spordikülgedelt kirjutisi selle ala kohta. Mis riikide sportlased on sellel alal kõige tugevamad? Kas tead nende riikide lippe? Miks just need maad sellel alal tugevad on? Proovi kirjutada repliik sellest, kuidas sportlasi mõjutab see, kus riigis nad elavad.

15. Allikad

Uudise kirjutamisel intervjueerib ajakirjanik inimesi, töötab dokumentidega, loeb vanu ajalehelugusid jne. Informatsiooni allikas peab olema ka alati märgitud. Püüa leida ühest uudisest üles kõik allikad, mida ajakirjanik on kasutanud. Kui palju said? Kas siin on ka informatsiooni, mida ajakirjanik pole viitega varustanud, kuigi oleks pidanud? Keda autorid oleksid võinud veel küsitleda või milliseid materjale uurida?

16. Reisikiri

Ajalehtedes ilmub tihti reisikirju, kus ajakirjanik räägib mõnest põnevast maast, kus ta on käinud. Otsi ajalehest reisikirju või reportaaže teistest riikidest. Vali üks, mis tekitab sinus soovi ise kirjeldatud maale reisida või seal koguni veidi elada. Miks? Kas see on Euroopa Liidu maa? Otsi selle maa kohta ajalehtedest statistikat ja muud teavet ning võrdle seda (teiste) Euroopa Liidu riikidega. Mis on siin eriti hea, mis eriti halb?

17. Pere ja kodu

Kuidas Eesti liitumine Euroopa Liiduga võib mõjutada sinu elu? Tavaliselt räägivad Euroopa Liitu puudutavad kirjutised ajalehtedes majandusest või poliitikast. Kuid vahel leiab lugemist ka selle kohta, mis muutub meie igapäevases elus – näiteks koolis, polikliinikus või poes. Otsi mõni selline kirjutis. Kuidas see lugu muutusi kujutab? Kas sina oled selle seisukohaga nõus?

18. Lugejakirjad

Jälgi mitme päeva jooksul ajalehes lugejakirjade rubriiki. Kui palju esineb kirjades  Euroopa Liidu teema? Mida inimesed Euroopa Liidu kohta arvavad? Kirjuta ka ise lugejakiri oma mõtetest Euroopa Liiduga liitumise kohta.

19. Eesti ajakirjandus

Missuguseid Eestis ilmuvaid ajalehti oskad nimetada? Pane need kirja. Kodutööna tutvu  ajalehekioski vitriinis väljapanduga või kooli raamatukogu ajalehevalikuga. Pane kirja veel ajalehtede nimetusi, mida sa lisaks teada said.

20. Nuputa!

Millest räägivad tüdrukud Ajalehelehe nr 5 esikülje fotol? Pane nende jutt kirja!

 

»Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele