Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Armas õpetaja!

Sinu käes on esimene Ajalehtede Liidu poolt välja antud trükis sarjast Ajaleht koolitunnis.

See mapp on mõeldud kasutamiseks põhikooli vanemas astmes (6.-9. klass). Loodame tulevikus seda sarja uute trükistega täiendada.

Ajaleheleht nr 1: Saagem tuttavaks

Selle mapi mõte on pakkuda  õpilastele ülesandeid, mis aktiviseeriks neid ajalehte kasutama. Nagu samalaadne programm paljudes maades on tõestanud, arendab ajalehelugemine noorte lugemisoskust, innustab neid diskussioonile ja õpetab paremini oma väiteid  argumenteerima. 

 

Mõned ülesanded on sobivad emakeeletundi, teised  geograafiasse või    kodanikuõpetusse. Samuti võib neid kasutada perekonnaõpetuse- või klassijuhatajatunnis.

Mapp sisaldab õpilastele A4 formaadis mitmesuguseid ülesandeid. Nendest võib õpetaja oma tundi sobivad valida. Mõne ülesande peale on märgitud õppeaine, mille tundi see eriti sobib. Ülejäänud ülesandeid saab edukalt kasutada mitme erineva aine tunnis. Ülesandeid võib suurendada ja paljundada.  Ülesandeid  võib kasutada mitmel moel: võib näiteks kõigile kätte anda ühesuguse töö, aga võib ka anda igale erineva teema või hoopis moodustada ülesande täitmiseks töörühmi. Tähtis on ülesannete täitmise juures tekitada diskussioon.

Osa ülesandeid on kavandatud tekitamaks kodus koostööd pereliikmetega. Ajalehelugemine on teema, millest võiks rääkida ka lastevanemate koosolekul. Õpetaja saab seal tutvustada, kuidas ta ajalehte õppetöös kasutab. Koosolekule võiks kutsuda ka näiteks kohaliku ajalehe toimetaja. Tema võiks valgustada ajalehe tegemisi toimetuse vaatevinklist. Samuti võiks toimetaja rääkida sellest, kuidas ajalehe sisu planeerides arvestatakse noorte lugejate soovide ja mõtetega.

Mapi koostamisel on kasutatud Soome ja teiste riikide ajalehtede liitude vastavaid väljaandeid.

Aprill, 1998

Ajaleheleht nr 1 harjutuste kogu

1. Ajalehe lugemine

Uuri oma koduste lugemisharjumusi. Millises järjekorras ja mis kell teil tavaliselt lehte loetakse? Kas leht jagatakse erinevate lugejate vahel? Kes teie perest on usinam ja kes laisem lehelugeja? Võta mõni päev aega, kui kaua keegi lehte loeb. Koosta sellest graafik.

2. Mida meist kirjutatakse?

Jälgi nädala jooksul päevalehti ja märgi ära kõik noori puudutavad lood. Mitu lugu leidsid?
Mis olid nende lugude peamised teemad? Milline oli sinu arvates kõige huvitavam artikkel ja milline kõige viletsam? Kas seda kehva lugu on võimalik parandada? Proovi!

3. Lemmikrubriik

Ajaleht pakub väga mitmekesist lugemist. Uuri kodus, milline on sinu pereliikmete meelisrubriik. Kui on vähe aega, mida keegi esimesena loeb?
Lõika pereliikmete lemmiklugude pealkirjad välja.

4. Koomiks

Uuri oma pere suhtumist koomiksisse.
Kas igaühel on oma lemmikkoomiks?
Kas keegi jätab koomiksid üldse lugemata?
Miks?
Milline on sinu lemmikkoomiks? Lõika lehest selle näide ja kleebi siia.

5. Kuulutus ja reklaam

Ajalehekuulutuste ja reklaamiküljelt leiab igaüks enese jaoks midagi huvitavat. Kas sa oskad eristada kuulutust või reklaami toimetuse tekstist? Otsi lehest inimese eri eluperioodiga liituvaid kuulutusi ja moodusta nende abil inimese elukaar sünnist surmani. 

6. Sport

Vali üks lugu ajalehe spordiküljelt. Liimi see siia ja tõmba alla kolm lauset, mida sina pead tähtsamaks. Põhjenda!
Otsi veel teine spordilugu, mis sulle ei meeeldi. Mis sulle seal ei meeldi ja miks? Kas veel keegi sinu kodus jälgib spordikülge?

7. Päevauudised

Otsi lehest päeva kõige lootusrikkam ja kõige masendavam uudis. Lõika nende pealkirjad  välja ja kleebi siia. Põhjenda mõne sõnaga oma valikut.

8. Pere ja kodu

Milline lehest leitud uudis või muu teave puudutab sind või mõnda sinu kodustest kõige enam. Kas leiad ajalehest ka mõne loo, kus kirjutatakse midagi sinu pereliikmete harrastustest? Too mõni näide!

9. Raamatukogu

Raamatukogudesse tellitakse palju lehti ja ajakirju. Küsitle oma klassikaaslasi. Kes käivad raamatukogus lehti lugemas? Milliseid lehti seal loetakse? Kas keegi loeb ka välismaiseid ajalehti?

10. Ajalehefoto

Otsi ajalehest päeva kõige huvitavam foto ja kleebi see siia. Põhjenda oma valikut. Kas sinu arvates on lehes ka mõni halb või tarbetu foto? Miks?
Las mõni sinu kodustest teeb lehest sama valiku ja põhjendab seda.

11. Pilt ja tekst

Võrdle loo sisu ja selle juurde käivat fotot. Kas pilt ja pealkiri sobivad kokku? Pildi allkiri mõjutab pilti. Proovi oma valitud fotole teha kaks või kolm uut pildiallkirja. Kas sellest muutub pildi tõlgendus?

12. Arvamuskülg

Loe koos kodustega ajalehe arvamuskülge. Millisele loole sina tahaksid reageerida, vastata? Millisel teemal sina sooviksid oma arvamust avaldada?
Milline arvamuskülje lugu tekitas teil kodus enam mõttevahetust? Lõika see lugu välja ja kleebi siia. Milline on sinu arvamus antud asjast?

13. Uudise areng

Ajaleht jälgib tähelepanelikult nii tähtsate rahvusvaheliste kui ka kohalike uudisteemade arengut. Leia üks parajasti kuum uudisteema ja jälgi selle arengut aja jooksul.
Loe iga päev kõik selle teema kohta kirjutatut. Milline oli olukord vaatluse alguses ja lõpus? Kas nädalaga toimus mingi areng?

Lisaülesanne:
Pöördu teema juurde tagasi kahe nädala pärast. Kas valitud teema on veel aktuaalne? Kas midagi on muutunud?

14. Dialoog lehega

Otsi lehest lugu, milles antud informatsioonis sa kahtled. Millist lisainformatsiooni sa vajaksid? Lõika lugu välja, tähista need kohad, mille kohta vajad täiendavat informatsiooni. Kust võiksid sa seda hankida?

15. Kriitika, arvustus

Ajalehes ilmub palju kriitikat ja arvustusi: hinnatakse kõikvõimalikke asju autodest  arvutiteni ning filmidest kirjanduseni. Küsi oma kodustelt, kes milliseid arvustusi loeb ja kui palju kriitikud suudavad nende arvamusi ja hinnanguid mõjutada. Kas keegi sinu kodustest vaatab näiteks telesaadet programmitutvustuse mõjul? Lõika välja ja kleebi siia selline arvustus, mis on sind enam huvitanud.

16. Kuhu minna, mida teha?

Planeeri oma puhkepäev nädalalõpu lehe abil. Kasuta ära ka kuulutuste ja reklaamikülgi.

17. Dramatiseering

Otsi lehest üks uudis, koomiks, kuulutus või reklaam, mida on võimalik dramatiseerida mininäidendiks, sketšiks. Lõika see algupärane uudis välja ja liimi siia. Kirjuta kõrvale lühikokkuvõte oma näidendist. (Jaga rollid ja lavastage näidend klassis.)

18. Jäätmekäitlus

Mida teha vanade ajalehtedega? Kas neist võiks veel olla kasu? Kuidas neist keskkonnasõbralikult lahti saada? Mida sinu kodus tehakse läbiloetud ajalehtedega? Mida tead vanapaberi kasutamisest?  

 

» Ajalaheleht nr 1 harjutuste koguEesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele