Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Harjutuste kogu nr 9
 

Hea õpetaja!

Õpetajad on väga loovad ja osavad. Käepäraste vahenditega suudab õpetaja teha tunni õpilasele huvitavaks ja meeldejäävaks, samas toimub õppimine läbi praktilise tegevuse või mängu. Miks mitte kasutada oma tundides ajalehti, mis on igapäevaselt kättesaadavad.

Usun, et paljud teist lõikavad või trükivad internetist välja ajaleheartikleid, mida õpilastele
tsiteerida, tunnis lugemiseks ja arutlemiseks paljundada, tõlkida või trükivigade leidmiseks
kontrollida anda.

Eesti Ajalehtede Liit pakub õpetajatele tuge läbi rahvusvahelise programmi Ajaleht koolitunnis
(Newspapers in Education - NIE). Projekt on mõeldud eelkõige noorte hulgas ajalehe lugemise
propageerimiseks ja kriitilise lugemise arendamiseks.

Tänapäeval ei ole ajaleht enam üksnes paberil infokandja, vaid on jõudnud ka uue meedia
maastikule. Kirjutavast ajakirjanikust on saanud multimeedia ajakirjanik, kelle häält me kuuleme
raadiost, kelle nägu me tunneme telest ja kelle ajaveebi (blogi) võime lugeda internetist ööpäev
läbi. Kõigil on kõigiga ja kõigel on kõigega seos. Nii ka meie projektis.

Seekord on Ajaleheleht, mille juurde kuulub ka käesolev harjutuste kogu, seotud majandusega ja täpsemalt euro ühisraha kasutuslevõtuga Eestis. Euro teemadel on sõna saanud muusikud,
sportlased, pangaametnikud, koolipoiss ja ajakirjanik.

See ei tähenda aga, et harjutused sobiksid kasutamiseks üksnes meedia või majanduse tunnis.
Lõimumine toimub emakeele, võõrkeelte, kunsti-, kultuuri- ja ajalooga, geograafia ja kindlasti
ühiskonnaõpetusega. Väga tihe seos on harjutustel tänapäeva koolis üha tähtsamat rolli omava
infotehnoloogiaga.

Antud harjutuse kogus on harjutused, mis sobivad kasutada nii põhi- kui ka keskkoolis, samuti
kutseõppeasutustes. Iga harjutuse juures on küll märgitud, millises tunnis seda teha võiks, kuid
see pole kindlasti piirang ega kohustus.

Käesolevas harjutuste kogus on valik harjutusi, mida olen enda peas läbi mänginud ja klassis
õpilastega läbi töötanud. Mõni neist on lihtne ja sobib individuaalseks tööks. Teine jälle aega-nõudvam ja keerukam, mida hõlpsam lahendada rühmatööna. Päris mitu harjutust on oma
olemuselt uurimuslikud ja vajavad kindlasti aineõpetaja juhendavaid ja suunavaid selgitusi. Abi ja kasulikku informastiooni tasub otsida esmalt Eesti euroveebist aadressil euro.eesti.ee.

Loodan, et leiate mapist huvitavaid harjutusi, mis aitavad tunni mitmekesisemaks muuta.
Olen tänulik ettepanekute, märkuste ja kommentaaride eest, mida ootan aadressil
epp-mare.kukemelk@postimees.ee

Indu ja loovat suhtumist!
Epp-Mare Kukemelk, Postimees
Tallinna 37. keskkooli õpetaja

 

 

» Harjutus 1
» Harjutus 2
» Harjutus 3
» Harjutus 4
» Harjutus 5
» Harjutus 6
» Harjutus 7
» Harjutus 8
» Harjutus 9
» Harjutus 10
» Harjutus 11
» Harjutus 12
» Harjutus 13
» Harjutus 14
» Harjutus 15
» Harjutus 16
» Harjutus 17
» Harjutus 18
» Harjutus 19
» Harjutus 20
» Ava PDF (vajab Adobe Acrobat Readerit)Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele