Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Teised koolitajad 2003

Eesti keele täiendõpe ajakirjanikele ja toimetajatele

Tartu, 8. okt./ 13. okt. Ajakirjanikud ja toimetajad saavad oma eesti keele oskusi lihvida 24. ja 31. oktoobril Tartus toimuvatel eesti keele seminaridel ajakirjanikele. Seminarid korraldab Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) Estica õppetool; lektor on õppetooli juhataja prof Toom Õunapuu. Täiendõpe toimub nii 24. kui 31. oktoobril kell 10.00-17.50 Tartus Vanemuise 26.

Prof Õunapuu on üle poolesaja õpperaamatu ja üle poole tuhande publikatsiooni autor, olnud eesti didaktikas teerajajaid, toonud metoodikasse kümneid uusi ideid, pannud aluse shokimetoodikale, õpetaja kehakeelele, uurinud tagasisidet ja olnud täiendkoolituses
populaarsemaid lektoreid.

Kursus on keskendatud suurematele vajakajäämistele ajakirjanduskeeles.

Teemad:
1. Täheortograafia, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, arvude märkimine tekstis (2 tundi)
2. Kirjavahemärgid (2 tundi)
3. Veaohtlikud sõnavormid (2 tundi)
4. Sõnastusküsimised (2 tundi)

Kursusel tuuakse põnevaid näiteid ajakirjanike eksimustest. Huvi korral on võimalik täiendkoolitust tellida ka kohapeale nö sisekoolitusena.

Seminari maksumus on 590 krooni ühele osalejale ning maksumus sisaldab lisaks koolitusele ja õppematerjalidele ka kohvipause.

Kohtade arv on piiratud!
Registreerimine ja info telefonil 07 420 958 või e-kirjaga tta@tat.ee.

EALL/TTA

Riigikohus kutsub konverentsile "Kohus ja avalik arvamus"

Tallinn, 23. mai 2003. Riigikohus tähistab oma tegevuse taastamise 10. aastapäeva avaliku konverentsiga "Kohus ja avalik arvamus" 27. mail Tartu Ülikooli aulas kell 10-17.
Loe edasi »

Koolitusinfot ajakirjanikele: teade Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžilt

Tartu, 17. märts 2003. Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž kutsub ajakirjanikke osalema Euroopa Liidu alases Eesti-Soome koolitusprogrammis "Key groups into key positions". Projekti juhib Turu Ülikooli Jean Monnet Centre of Excellence.

Koolitusprogrammi raames toimub 3 seminari: Turus (mai 2003), Helsinkis ja Tallinnas (september 2003). Töökeeleks on inglise keel. Kõik osalemisega seotud kulud (v.a Eesti-sisene transport) kaetakse projekti eelarvest.

Sihtrühmas on  6 eestlast ja 12 soomlast. Rühma komplekteerimine sellisel põhimõttel annab osalejaile lisaväärtusena võimaluse vahetada kogemusi ja tihendada kontakte Soome kolleegidega. Lektoriteks on oma ala parimad asjatundjad Soomest ja Eestist.

Koolitusprogrammis osaleda soovijail palume täita taotlusankeet Euroopa Kolledži koduleheküljel  hiljemalt  28. märtsiks

Lisainformatsioon:
Siiri Maimets
Euroopa Kolledž, Tartu Ülikool
Tel: 07 375 199
E-mail: siiri@ec.ut.ee

Koolitusprogrammi kava:
1) 19.-22.05.2003 Turkku
The Finnish experiences of the EU-membership, has the strategy been successful?

Lessons of the Finnish strategy
- Has Membership benefited Finland?
- Finland and other Nordic Member States - differences and communalities The Future?

The position and role of European Union in the Baltic Sea area as a political and economic power
- EU-Russia Relations, Is EU a real partner for Russia
- Energy questions in the Baltic Sea Region and the Energy Strategy of the EU in the Baltic Sea Region
- The Northern Dimension
- The Schengen Regime and its implications in Baltic Sea Region
- The Baltic Sea as an Internal Sea of the EU: internal market, environmental issues
- Does EU need Common Defence Policy in the Baltic Sea Region, towards a Great Power EU?

The future of European Union
- The European Convention: What Kind of EU in the Pipeline
- Future alternatives of the EU: intergovernmental - federal or what?
- What Kind of a Union for Small Member-States

2) 03.-05.09.2003 Helsinki
The position of regions and local authorities of the European Union: Challenges of the Future
- Good governance
- Reform of structural funds
- The Position of Regions in the Future EU, Who Speaks for Regions and local Authorities?
The Budget Reform

The New European Economy
Lisbon process as a European reform model
European Social Model
New Europe - Old Europe: different other models - different strategies
Single Currency - Single Economic Policy? The future of Economic Policy Coordination


3) 22.-23.09.2003 Tallinn
The role of civil societies in the EU;
- Lobbying and Interest Representation in the EU
- Baltic Small states in the EU
Wrap-up of the Training Programme

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele