Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti keele täiendõpe ajakirjanikele ja toimetajatele

Aeg: 24. oktoober, 31. oktoober 2003
Maht: 8 tundi.
Sihtgrupp: Seminar on eelkõige mõeldud töötavatele ajakirjanikele ja toimetajatele, aga ka ajakirjandusüliõpilastele ja organisatsioonide/firmade avalikesuhete juhtidele.

Eesmärk: Tuua rõhutatult esile tänapäeva trükisõnas ja elektroonilises pressis vohavad keelevead ja sõnastushälbed (=mõtlemisvead), tutvustada vastavat metoodilist kirjandust ja teatmeteoseid, teha korrigeerimisharjutusi jne.

Teemad:

1.      Täheortograafia, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, arvude märkimine tekstis - tüüpvigade kõrval tutvustatakse ka muudatusi ja täpsustusi kirjakeelenormides.

2.      Kirjavahemärgid - käsitluses püütakse jaotada tüüpvead lubamatuteks ja andestatavateks.

3.      Veaohtlikud sõnavormid - nende meeldejätmiseks kasutatakse mitmesuguseid mnemotehnilisi võtteid.

4.      Sõnastusküsimised - viltuvajunud lauseid mõtteuperpallide, sisutuse, vasturääkimiste, paljusõnalisuse, väära sõnavaliku, sobimatu kujundlikkuse jms-ga. Redigeerimisülesandeid.

Jaotusmaterjalid ja kirjandus:

* Üks 24./31. oktoobri ajalehenumber
* Lektori metoodilised raamatukesed:
a)       “See tähtis täheortograafia”
b)       “Turske Tuhkatriinu ja pisike prints”
c)       “Abielu ja lahutus”
d)       “Koma raamat”
e)       “Kelmikas vormiraamat”
f)         “Tule eile meile”

Koht: Tartu, Vanemuise 26 (Tartu Teoloogia Akadeemia)

Lektor: Tartu Teoloogia Akadeemia Estica õppetooli juhataja prof Toom Õunapuu. Prof Õunapuu on üle poolesaja õpperaamatu ja üle poole tuhande publikatsiooni autor, olnud eesti didaktikas teerajajaid, toonud metoodikasse kümneid uusi ideid, pannud aluse šokimetoodikale, õpetaja kehakeelele, uurinud tagasisidet ja olnud täiendkoolituses populaarsemaid lektoreid.

Meetodid: loeng ja praktilised harjutused

Maksumus:
590 krooni.
Maksumus sisaldab koolituse, jaotusmaterjalid ja 2 kohvipausi

Tasumine:
Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia arveldusarvele 1120140865 Hansapangas.

Registreerimine: Registreerida saate Tartu Teoloogia Akadeemia koduleheküljel, nii telefoni teel kui ka e-kirja vahendusel.

Informatsioon: MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia
Venemuise 26, 51003 Tartu, tel: 07-420958, e-kiri: tta@tat.ee.

Kava

10.00-11.30

I teema: täheortograafia, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, arvude märkimine tekstis

11.30-11.50

Kohvipaus

11.50-13.20

II teema: kirjavahemärgid

13.20-14.30

lõuna

14.30-16.00

III teema: veaohtlikud sõnavormid

16.00-16.20

Kohvipaus

16.20-17.50

IV teema: sõnastusküsimused 

 

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele