Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Meedialiit tegi kojukande kohta avaliku pöördumise

Tallinn, 14. oktoober 2019. Eesti Meediaettevõtete Liit pöördub Eesti Vabariigi valitsuse, Riigikogu rahanduskomisjoni ja Eesti Posti poole palvega kutsuda kokku osapooli hõlmav arutelu, leidmaks pikaajaline lahendus kojukandeteenuse probleemidele. Me ei saa eeldada päevapealt Eesti täiemahulist digitaliseerimist, seega on postiteenuse järele vajadus ka kaugemas tulevikus.

Kõik osapooled omavad mõnda lahenduse elementi, mis koostoimes võiksid pakkuda kindlust, et maakojukanne võiks jätkuda veel vähemalt lähema kümnekonna aasta jooskul. Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt osaleksid arutelus omanike, kirjastajate, trükikodade ja ka Express Posti esindajad.

Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt on laual kolm konkreetset ettepanekut, võimalik, et neid lisandub veelgi.

(1) Express Posti ja Eesti Posti koostöös luua nn. Linnade Kandeteenuse OÜ, mille tulemusena tekiks Eesti suuremates linnades senise kahe asemel üks kandeteenust osutav ettevõte, mille omanikeks oleksid Express Post ja Eesti Post. Pole välistatud, et üks kandeteenust osutav ettevõte võiks olla linnades kasumlik. Praegu peab Eesti Post seadusest tulenevalt osutama kandeteenust ka linnades, kus käib majapidamistes seetõttu kaks postiljoni. Sellise ulatusega ühise lahenduse väljatöötamiseks Eestis on vajalik ka poliitiline tahe.

(2) Senist kojukande tööprotsessi tuleks ahela kõigis osades analüüsida, mis eeldab andmete laualepanemist ja jagamist. Kõigi osapoolte kaasalöömisel oleks võimalik jõuda erinevate töölõikude automatiseerimisettepanekuteni ning selguks vajalik investeering, kus oleks võimalik paluda ka riigi abi.

Näiteks võimaldaks ühine analüüs leida lahendusi, kas mõni töölõik või tegevus on kokkuvõttes soodsam lahendada trükikodade, Eesti Posti või väljaannete endi poolt, või kas oleks efektiivsem kanda osades piirkondades kõik saadetised koos perioodikaga varahommikul.

Ühekordne optimeerimise investeering on odavam kui iga-aastase dotatsiooni võimalik tõstmine, samuti võimaldaks tööprotsessi parandamine parandada kande kvaliteeti ja loobuda iga-aastasest vajadusest tõsta kojukande hindu, millel on perioodika levikule kahjulik mõju.

(3) Analüüsime, kui palju peaks meil olema tulevikus kandepäevi ning millised oleksid vajalikud garantiid kande kvaliteedi tagamiseks, et tarbija saaks ajalehti ja ajakirju mõistlikul kellaajal (pigem hommikul, kui õhtul).

Eesti Meediaettevõtete Liit on seisukohal, et maakojukande sälitamiseks tulevikus on võimalused olemas, kuid siin on möödapääsmatu riigipoolne eestvedamine ning pikaajaline strateegiline vaade. Sellega seonduvalt palume ka 11,1-protsendise maakojukande hinnatõusu edasilükkamist.

Eesti Meediaettevõtete Liit

 

 

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele