Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liit taunib osades munitsipaallehtedes toimuvat ajupesu ja reklaamituru solkimist  

Tallinn, 29. november 2018. Eesti Ajalehtede Liit tervitab Riigikontrolli auditit, mis juhib tähelepanu nn. munitsipaallehtede kuritarvitamisele võimulolijate poolt, kuid on seisukohal, et probleemi lahendust ei saa jätta ainult omavalitsuste hooleks.

„Oleme aastaid juhtinud tähelepanu sellele, et mõnede munitsipaallehtede tegevus on toonud kaasa demokraatiaprobleemi ning vääritu konkurentsi reklaamiturul,“ ütles EALLi tegevdirektor Mart Raudsaar. „Mõned aastad tagasi toimus ka Riigikogus kõrgetasemeline kohtumine poliitikutega, mis lõppes soovitusega pöörduda õiguskantsleri poole või konkurentsiametisse. Õiguskantsler aga soovitas omakorda pöörduda kohtusse nendel, kellel on probleem. Kuid probleem on meil kõigil ning selle probleemiga peab tegelema seadusandja.“

Kui suur osa maksumaksja raha eest tehtavast munitsipaallehest kulub võimulolijate kiitmisele, siis on see ohuks demokraatiale. Kui maksumaksja rahaga tehtavas lehes avaldatakse tasulisi kuulutusi, siis solgitakse sellega reklaamiturgu.

Eesti Ajalehtede Liidu hinnangul lahendaks vääritu konkurentsi probleemi seadusemuudatus, mis defineeriks maksumaksja raha eest tehtava väljaande kohaliku infolehena ja keelaks seal tasulise reklaami, sealhulgas ostu-müügi reklaami avaldamise. Infoleht on mõeldud kohalike elanike teavitamiseks kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna tegemistest. Teiseks, vältimaks poliitilist ajupesu, peaksid kohalike omavalituste liidud looma eneseregulatsiooni organi, kuhu oleks võimalik kohalikel valla või linnalehe lugejatel kaevata, kui kajastus kipub olema ühekülgne. On väga vähe tõenäoline, et Eestis on korraga igal pool võimul üks erakond või liikumine, seega on põhjust eeldada, et selline eneseregulatsiooniorgan aitaks eksinuid juhtida tagasi õigele teele.

EALL

 

 

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele