Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti Ajalehtede Liit: Eesti Rahvusringhäälingu rahastamine võib olla vastuolus ELi riigiabi reeglitega  

Tallinn, 7. november 2018. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) ja Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) saatsid pöördumise kultuuriminister Indrek Saarele ja rahandusminister Toomas Tõnistele, kus avaldavad muret Eesti Rahvusringhäälingu rahastamise osas, mis võib olla vastuolus Euroopa Liidu riigiabi reeglitega.

„Me leiame, et tänasel päeval on Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse korraldamises mitmeid puudujääke, mis seavad ohtu nii avalikkuse usalduse riigi raha kasutamise osas kui ka ausa konkurentsiolukorra Eesti meediamaastikul. Palume kõigil asjaosalistel meelde tuletada avalik-õigusliku ringhäälingu tegevuse eesmärgid ning hinnata, kas näiteks online meelelahutusportaali arendamine maksumaksja raha eest on nende eesmärkidega kooskõlas või mitte,“ kommenteeris EALLi tegevdirektor Mart Raudsaar.

P
öördumises heidavad EALL ja ERL rahvusringhäälingule ette, et uut tegevuste alustamisel ei ole ERR arvestanud riigiabi reeglite ja protseduuridega. ELi riigiabi reeglite kohaselt saab uute teenustega (näiteks online-meedia) alustada vaid eelneva põhjaliku analüüsi ja avaliku konsultatsiooni järel, mille eesmärgiks on kindlustada uue teenuse vastavus riigiabi reeglitele. Uute tegevuste osas on ERR muuhulgas alustanud mittepõhjendatult e-kaubandusega, mida Euroopa Komisjoni selgesõnaliselt peab mittevastavaks ringhäälingu tegevuse nõuetele.

S
amamoodi on ERRi puhul murekohaks adekvaatse järelevalve ja kontrolli olemasolu ning mõlema liidu hinnangul puudub praegu püsiv ja stabiilne kontrollimehhanism. Riigikontroll on läbi viinud ainult ühe põhjaliku auditi ERRi tegevusest, mille aruandes on välja toodud, et rahvusringhäälingu rahastamises on tuntavaid puudujääke rahastamise läbipaistvuses ning pole täpselt teada, mida ERR eraldatava raha eest saab või ei saa pakkuda.

„Avalik-õigusliku asutuse rahastamine peab toimuma lähtuvalt tema tegevuseesmärkidest ning tuginema riigieelarvelise tegevuse sellisel fokusseerimisel, mis ei tähendaks rünnakut eraettevõtluse vastu,“ sõnas ERLi juhatuse esimees Toomas Vara.

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) on ajalehtede ühishuvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuulub 38 Eestis ilmuvat väljaanne. EALL kaitseb ajalehtede ühiseid huve ja őigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest. Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri ning esindab raadio- ja televisiooniorganisatsioonide huve. ERLi on koondunud praktiliselt kõik Eesti ringhäälinguorganisatsioonid.

EALL

 

 

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele