Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Homme algab kandideerimine pressifoto ja -video auhindadele 

Tallinn, 14. detsember 2017. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) koos Eesti Pressifotograafide Liiduga (EPFL) kuulutab välja konkursi „Ajakirjanduspreemiad 2017“ raames pressifoto ja –video konkursi, kus võrreldes varasemaga on tehtud muudatusi.

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja „Aasta pressifoto 2017“ konkursi, kus võistlustöid saab esitada järgmistes kategooriates: uudisfoto; olemusfoto; spordifoto ja portreefoto. Töö peab olema pildistatud 2017. aastal. Lubatud on nii must-valged kui ka värvilised fotod. Võistlustöö võib olla üksikfoto või fotoreportaaž/fotolugu.

Fotoreportaaže/fotolugusid saab esitada kõigis kategooriates. Sama fotot või seeriat saab esitada vaid ühes kategoorias. Võib esitada pikaajalisi fotoprojekte. Vähemalt osa fotosid peab olema teostatud 2017. aastal, võib olla teostatud pikema aja jooksul, fotoprojekt võib olla ajaliselt jätkuv.

Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EALLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*. Igas kategoorias võib esitada piiramatul hulgal töid. Võistlustööd esitatakse digitaalselt. Foto formaat: jpg.
Fotosid saab üles laadida ja ankeete täita alates 15. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee Võistlustööd tuleb üles laadida hiljemalt 2018. aasta 3. jaanuariks kella 23.59ks.

Konkursile saadetavad fotod tuleb kirjeldada pealkirja ja fotoallkirjaga eesti keeles, mis oleksid ajakirjanduslikult korrektsed ja vastaksid kriteeriumitele: mis, kus, millal. Fotomanipulatsioon (n: udustatud näod, järeltöötlemine, mis muudab pildi sisu ja tõesust) ei ole lubatud.

Fotod, nii avaldatud kui avaldamata, peavad vastama ajakirjandus- ja EPFLi eetikakoodeksile (vaata täpsemalt: http://www.epfl.ee/wordpress/epfl-dokumendid/eetika/ ja http://www.eall.ee/eetikakoodeks.html) ja olema tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Kui foto ei ole tehtud mõne väljaande konkreetse loo kontekstis, tuleb tõendada, et see on tehtud ajakirjanduslikul eesmärgil. Andmete tõesust kontrollitakse võidutööde puhul. Ebatõeste andmete esitamise eest võidutöö diskvalifitseeritakse. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Iga kategooria võidufoto autor pälvib diplomi ja 640 eurot (neto). Kategooriate võidufotodest valib žürii ka Aasta Pressifoto, mille autor pälvib lisaks 640 eurot (neto). Kõikide kandideerijate tööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad töid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides, näitusel, raamatus ja neid reklaamivates materjalides.

Võistlustööde põhjal koostab EPFL koostöös EALLiga näituse ja aastaraamatu.

Eesti Pressifotograafide Liit kuulutab välja ka „Aasta pressivideo 2017“ konkursi.
Vastavalt konkursi tingimustele on oodatud kandideerima lühidokid ja multimeediaprojektid, kus videol (liikuval pildil) on kandev roll. Video on ajakirjanduslik uudis, olemuslugu või intervjuu (saateformaadid ja muud sisu või kommertsprojektid ei kvalifitseeru). Pressivideo peamine väljund, mille jaoks see on tehtud, peab olema online-meedia.

Töö peab olema valminud 2017. aastal ja esitamise hetkeks (3.01.2018) avaldatud EALLi liikmelehtede veebis, digiversioonis või suuremates online-uudisteportaalides.
Kandideerida saavad kõik professionaalsed pressifotograafid-videooperaatorid, väljaanded ja ajakirjandusega seotud institutsioonid, kes on EALLi liikmeslehtede fotograafid või EPFLi liikmed*.

Võistlustöö tuleb esitada url-ina ning lisaks edastada failijagamise programmiga näiteks wetransferiga aadressile hendrik0701@gmail.com. Koos võistlustööga tuleb korraldajale saata: võistlustöö pealkiri, lühikokkuvõte (sünopsis) ja võistlustöösse panustanud meeskonna täielik nimekiri. Võistlustööd peavad olema eestikeelsed või täielikult varustatud eestikeelse tõlkega. Võitjad peavad esitama kõrgresolutsiooniga videod ja 3-5 kvaliteetset screenshoti. Võidutööde autori- ja varaliste õiguste haldajad lubavad võidutöid kasutada Eesti Pressifotograafide Liidu konkursiteemalistes teavitusmaterjalides. Töid võib esitada piiramatul hulgal. Töid saab hakata esitama 15. detsembrist Eesti Pressifotograafide Liidu kodulehe kaudu: http://aastafoto.epfl.ee

EALL

 

 

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele