Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Meediamonitoorijate litsentseerimisest

Alates 1. jaanuarist 2013 on Eesti Ajalehtede Liitu kuuluvad Eesti väljaanded käivitanud litsentsisüsteemi nendele ettevõtetele, kes soovivad osutada kommertsteenust, kasutades selleks väljaannete autoriõigusega kaitstud teoseid ja teisi ajakirjanduslikke materjale.

Litsentsisüsteemi eesmärk on reguleerida sisutootjate ning meediamonitooringu ja teiste meediasisul põhinevate teenusepakkujate suhteid ning viia teenuse osutamise ja kasutamise tingimused kehtiva õiguskorraga kooskõlla.

Võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt kehtivad litsentsitingimused kõikidele tänastele ja tulevastele teenuste osutajatele. Üleminekuperiood kestis turul 28. veebruarini 2013, mille jooksul sõlmiti teenuse osutajatega litsentsilepingud.

Seoses sellega palume meediamonitooringu ning teiste meediasisust lähtuvate teenust ostmisel alates veebruari 2013 lõpust kontrollida vastava litsentsi olemasolu ning paluda teenuspakkujal esitada litsentsi kehtivust kinnitav tõend. Vastava tõendi väljastab teenusepakkujale Eesti Ajalehtede Liit.

Kehtivat litsentsi omavad ettevõtted (seisuga 01.01.2016):

Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ
Meedius Eesti OÜ
Powerhouse OÜ

EALL

 

 

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele