Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liit korraldas aktsiooni kurjategijate nimede salastamise vastu

Tallinn, 12. märts 2014. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) liikmeslehed avaldasid täna EALLi avalduse, mis on suunatud justiitsminister Hanno Pevkuri poolt Riigikokku saadetud eelnõu vastu, mille eesmärk on avalikkuse eest varjata paljude kohtus süüdimõistetud kurjategijate nimed.

EALL märgib avalduses, et kobareelnõu 578SE tahab Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise sildi all avalikkuse eest varjata paljude kohtus süüdimõistetud kurjategijate nimed. Eelnõu vastuvõtmisega muutub raskemaks korruptsiooni ja võimu kuritarvituste avalikustamine meedias.

EALL juhib tähelepanu Eesti kohtuotsuste avaldamise traditsioonile. „Oleme seisukohal, et kõik avalikult kuulutatud ja jõustunud kohtuotsused (va alaealisi puudutavad) peaksid olema avalikkusele koheselt ja tasuta kättesaadavad,“ seisab avalduses. „Näiteks peab inimestel säilima võimalus oluliste piiranguteta kontrollida neile teenuse osutaja või partneri tausta ja võimalikke kehtivaid karistusi tapmise, kelmuse, omastamise või väljapressimise eest, samuti peab avalikkusel olema info võimu kuritarvitamises süüdimõistetud isikute kohta. Eelnõu vastuvõtmisel need võimalused aheneksid oluliselt. Eesti astuks sammu tagasi läbipaistmatuma riigi suunas.“

EALL on seisukohal, et seaduste muudatuse väidetavat eesmärki – kehtivuse kaotanud karistusandmete avalikustamise piiramist – on võimalik saavutada teistel viisidel, ilma kehtiva karistuse kandjate isikute varjamiseta ning väljakujunenud traditsiooni kahjustamata.

EALL teeb ettepaneku seda eelnõu esitatud kujul mitte vastu võtta, kuna see riivab avalikkuse turvatunnet. Samuti võib kohtulahendite avalikustamise piiramine olla esimeseks sammuks teel karistusregistri avalikkuse põhimõttest loobumisel. „Ei ole mingit põhjust, miks peaks Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise eelnõuga muutma Eestis kohtulahendite avalikustamise traditsiooni,“ seisab avalduses.

EALL liikmeslehed, mis täna ei ilmu, avaldavad avalduse kas homme või reedel.

EALLis on 34 liikmeslehte.

EALL

 

 

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele