Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Euroopa ajalehekirjastajad on vastu üle-euroopalisele meediaregulatsioonile

Tallinn, 25. mai 2013. Euroopa Ajalehekirjastajate Liit (European Newspaper Publishers` Association, ENPA) võttis eile Serbias Belgradis toimunud peaassambleel vastu resolutsiooni, millega ollakse vastu üle-euroopalise meediaregulatsiooni loomise plaanile.

ENPA märgib oma resolutsioonis, et ajakirjandusvabadus on demokraatlikus ühiskonnas mitmekesisuse ja sõnavabaduse üks peamisi garantiisid ning Euroopa Liidu kavandatav regulatsioon ei ole probleemide lahendus.

Eesti Ajalehtede Liitu (EALL) ENPA peaassambleel esindanud EALLi tegevjuht Mart Raudsaar ütles, et ENPA on mures, kui mõnes Euroopa piirkonnas on probleeme, kuid neid ei lahenda üle-euroopaline regulatsioon. ENPA liikmed leidsid eile Belgradis resolutsiooni vastu võttes, et süsteemi ei saa paika panna probleemsete riikide järgi ja arvestamata, et on riike, kus eneseregulatsioon ja pressivabadus toimivad juba aastakümneid ja isegi aastasadu.

„Euroopa vastus demokraatia probleemile ei saa olla ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse reguleerimine, kuna ajakirjandus on ise üks demokraatia põhitalasid,“ ütles Mart Raudsaar. Probleemi lahendus võiks Mart Raudsaare sõnul olla täpsemalt sisse kirjutatud mõnda Euroopa Liidu alusleppesse, mis muuhulgas kaitseks ka põhimõttena pressi- ja sõnavabadust.

ENPA märkis resolutsioonis, et probleeme aitavad lahendada toimiv meedia eneseregulatsioon ja pressinõukogud, mis ühtlasi tagavad toimetuste sõltumatuse ja ajakirjandusvabaduse. ENPA leidis, et üle-euroopaline meediaregulatsioon mitte ei kaitse ajakirjandusvabadust, vaid hakkab seda piirama. ENPA president Ivar Rusdal ütles peaassambleel, et ajalehtedel peab olema võimalus vabatahtlikult otsustada sisu üle ja sõltumatu press ei tohi kunagi olla Euroopa Liidu monitooringu subjekt.

ENPA esindab üle 5200 ajalehe, mida antakse välja 23 Euroopa Liidu liikmesriigis, lisaks Norras, Šveitsis ja Serbias. ENPA koduleht on www.enpa.be

EALL

 

Laadi alla PDF ENPA Belgrade Resolution 24MAY13.pdf

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele