Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Meediaorganisatsioonide Liit kuulutas välja konkursi teleuuringu pakkuja leidmiseks

Tallinn, 8. august 2013. Eesti Meediaorganisatsioonide Liit (EMOL) kuulutas täna välja konkursi, et leida Eesti Vaatajauuringu (EVA) pakkuja kaheksaks aastaks ehk aastateks 2015-2023.

Eesti Vaatajauuringu (TV Audience Measurement) konkursil osalemiseks tuleb oma koondpakkumus, mis sisaldab hinnapakkumist ja metoodika kirjeldust, esitada 15. oktoobriks EMOLi ametlikule esindajale Mart Raudsaarele. Võitja valitakse kahevoorulise läbirääkimisperioodi järel, mille käigus kandidaadid võivad esitada täiendavaid andmeid ning saab arutada ka pakkujate pakutud innovaatilisi ja tulevikusuunatud lahendusi.

Võitjaga sõlmitakse eelleping, mille maht sõltub pakkumise võitnud ettevõtte varasemast analoogilisest kogemusest. Lõplik leping sõlmitakse 2014. aasta lõpus, kui on toimunud Eesti Vaatajauuringu andmete valideerimine.

EMOLi missiooniks on meedia reklaamituru valdkonna areng ning selle tagamine uuringukonkursside abil, mille eesmärgiks on avatud ja selge turukeskonna loomine. EMOLi esimene uuringukonkurss oli Eesti Lugejauuringu läbiviija leidmiseks aastateks 2012-2016. Konkursile laekus kolm pakkumist maailmas uuringuvaldkonnas tunnustatud ettevõtetelt. Eesti Lugejauuringu esimene aasta kulges edukalt.

EMOL ühendab endas meediareklaami turul tegutsevate ettevõtete esindusorganisatsioone Eesti Ringhäälingute Liit (ERL), Eesti Ajalehtede Liit (EALL), Eesti Ajakirjade Liit (EAL) ja Eesti Meediaagentuuride Liit (EMAL).

EALL/EMOL

Austatud uuringupakkuja

Eesti Meediaorganisatsioonide Liit (registrikood 80328772) ühendab endas meediareklaami turul tegutsevate ettevõtete esindusorganisatsioone Eesti Ringhäälingute Liit (ERL), Eesti Ajalehtede Liit (EALL), Eesti Ajakirjade Liit (EAL) ja Eesti Meediaagentuuride Liit (EMAL). Eesti Meediaorganisatsioonide Liit (EMOL) koondab olulised antud valdkonna ettevõtted Eesti turul ja on seega meedia reklaamituru Joint Industry Committee (JIC). ¹

EMOLi missiooniks on meedia reklaamituru valdkonna areng ning selle tagamine uuringukonkursside abil, mille eesmärgiks on avatud ja selge turukeskonna loomine. Meie esimene uuringukonkurss oli Eesti Lugejauuringu läbiviija leidmiseks aastateks 2012-2016. Konkursile laekus kolm pakkumist maailmas uuringuvaldkonnas tunnustatud ettevõtetelt. Eesti Lugejauuringu esimene aasta on kulgenud edukalt.

Järgmise konkursikutsena kutsub EMOL kõiki huvitatud uuringupakkujaid osalema Eesti Vaatajauuringu (EVA) konkursil perioodiks 2015-2023 (kaheksa aastat).

Eesti Vaatajauuringu (TV Audience Measurement) konkursil osalemiseks tuleb oma koondpakkumus, mis sisaldab hinnapakkumist ja metoodika kirjeldust, esitada 15. oktoobriks EMOLi ametlikule esindajale Mart Raudsaarele.

Võitja valitakse kahevoorulise läbirääkimisperioodi järel, mille käigus kandidaadid võivad esitada täiendavaid andmeid ning saab arutada ka pakkujate pakutud innovaatilisi ja tulevikusuunatud lahendusi. Pakkumiste parema võrreldavuse huvides võib EMOL enne teist vooru esitada esimese vooru pakkumistest tulenevalt täpsustavaid kriteeriume, millest lähtuvalt saavad teises voorus osalevad pakkujad oma pakkumisi täpsustada.

Võitjaga sõlmitakse 2013. aasta lõppedes eelleping, mille maht sõltub pakkumise võitnud ettevõtte varasemast analoogilisest kogemusest. Lõplik leping sõlmitakse 2014. aasta lõpus, kui on toimunud Eesti Vaatajauuringu andmete valideerimine. Leping sõlmitakse pakkumise võitja ja EMOLi juhatuse vahel.

Sõlmitava lepingu täitmist jälgib EMOLi tehniline komitee, kellega pakkumise võitja räägib iga aasta järel läbi võimalikud uuringu kvaliteediprobleemid ja metodoloogia muudatused, mis vormistatakse lepingu lisana. Võimalike metodoloogiliste muudatuste eesmärk on tagada uuringu adekvaatsus kogu kaheksa-aastase lepinguperioodi vältel.

EMOL peab representatiivseks uuringut, mis vastab Eesti Statistikaameti poolt läbiviidud rahva- ja eluruumide loenduse (http://www.stat.ee/rel2011) andmetele või Eesti Statistikaameti värskeimatele andmetele. Uuringupakkuja tagab täiendavalt uuringu representatiivsuse baasuuringu abil, mis on käesoleva pakkumise osa ning mis uurib Eesti televaatajate sotsiaaldemograafilisi andmeid ja televaatamiseks kasutatavaid seadmeid ning nende arvu majapidamise kohta.

Võitja valimisel on pakkumise maksumuse kõrval olulisteks komponentideks pakkumise innovaatilisus ja konkursi perioodi pikkust arvestades uuringumetoodika tulevikkusuunatus, samuti pakkujate üleüldine motiveeritus.

EMOL lähtub EVA konkursi korraldamisel järgmistest kriteeriumitest:

1. Üldiseks aluseks on ülemaailmselt tunnustatud TAM kvaliteedinõuded.

2. EVA andmed on EMOL-i omandus, EVA andmete kasutus vastavalt EVA kasutusreeglitele.

3. Konkursil esitavad pakkujad eraldi hinnastatud pakkumised a) ühe baasuuringu teostamiseks, b) Eesti Vaatajauuringu teostamisele aasta jooksul ja c) eetrilogi koostamiseks samal perioodil. Eetrilogi sisaldab informatsiooni telejaamade saadete ja reklaamide teema ja eetris olemise aja kohta. Selle koostamisel saab abiks olla telejaamade eetriväljastuse logi, mis on uuringupakkujale kättesaadav enamiku Eesti telejaamade osas. Pakkumiste hinnastamine lähtub käesoleva kutse informatsioonist ning pakkuja kasutatava metoodika maksumusest, eeldades tehtava investeeringu jagunemist võrdselt uuringuperioodi aastate jooksul.

4. EVA paneeli suurus on minimaalselt 600 majapidamist ja sihtrühmaks 4+.

5. EVA uuringu ühikuks on minutireiting.

6. EMOLi esindatavad organisatsioonid soovivad saada esialgseid andmeid igal äripäeval kell 11.00.

7. EVA paneeli aastane rotatsioon on 20%.

8. Pakkumise oluline osa on kirjeldus, millist metoodikat kasutaksid pakkujad telesaadete järelvaatamise mõõtmiseks.

9. Selgituste saamiseks lisaküsimuste puhul tuleb võtta ühendust EMOL-i ametliku esindajaga. Mistahes küsimuste puhul informeerib EMOL-i ametlik esindaja küsimusest ja selle vastusest võrdselt kõiki pakkujaid.

¹JIC’i toimimisloogika kohta võib lähemalt lugeda World Federation of Advertisers poolt koostatud juhendmaterjalist (http://www.wfanet.org/pdf/med_documents/Guide.pdf)

 

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele