Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Rahvusvahelised ajakirjandusorganisatsioonid pöördusid allikakaitse küsimuses president Ilvese poole

Tallinn, 30. märts 2010. Maailma Ajalehtede ja Väljaandjate Liit (World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA), Ülemaailmne Toimetajate Foorum (World Editors Forum), Euroopa Ajalehtede Väljaandjate Liit (European Newspaper Publishers´Association, ENPA) ning Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (European Federation of Journalists, EFJ) pöördusid president Toomas Hendrik Ilvese poole allikakaitse eelnõu küsimuses ning väljendasid oma muret, et justiitsministeeriumis valminud eelnõu ohustab Eestis ajakirjandusvabadust.

Kirja koopia saadeti Riigikogu esimehele Ene Ergmale, justiitsminister Rein Langile, Euroopa Komisjoni asepresidendile Viviane Redingile ning Euroopa Parlamendi inimõiguste komitee esimehele Heidi Hautalale.

Kirja tekst:

Tema Ekstsellents President Toomas Hendrik Ilves
Eesti President

Tallinn, Eesti                                                                                  29. märts 2010. a

Teie Ekstsellents,

Kirjutame Teile 18 000 väljaannet enam kui 120 riigis esindava Ülemaailmse Ajalehtede ja Uudistetoimetajate Liidu ja Ülemaailmse Toimetajate Foorumi, 25 Euroopa riigis (sealhulgas Eesti) ajalehtede väljaandjaid esindava Euroopa Ajalehtede Väljaandjate Liidu ja 250 000 ajakirjanikku üle kogu Euroopa (sealhulgas Eesti) esindava Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni nimel, et väljendada oma muret seaduseelnõu pärast, mis võib ajakirjanikud vangi saata ning väljaandeid trahvida, kui nad ei nõustu oma allikaid avalikustama.

Eesti justiitsminister Rein Lang esitas parlamendile eelnõu, mille eesmärgiks on oluliselt kahandada ajakirjanike allikate kaitset. Jõustumisel annaks see seadus võimaluse karistada ajakirjanikke vangistusega, kui nad keelduvad oma allikaid avaldamast ning määrata ajalehtedele trahve pelgalt kahtluse korral, et need kavatsevad avaldada „potentsiaalselt kahjustavat informatsiooni“. Protestiks eelnõu vastu avaldasid kuus juhtivat ajalehte 18. märtsil valged leheküljed.

Oleme sügavalt mures, et nimetatud seadus ohustab tõsiselt pressivabadust. Eriti suur negatiivne mõju oleks seadusel uurivale ajakirjandusele ja artiklitele, mis põhinevad infoallikate antud teabel. Sellele lisaks on seaduseelnõu selgelt vastuolus Eesti lepinguliste kohustustega, rahvusvaheliste professionaalsete tavade ning ajakirjanduse eetikareeglitega, sealhulgas Eesti ajakirjanduseetika koodeksiga.

Suurima lugupidamisega pöördume Teie poole palvega teha kõik võimalik kindlustamaks, et see kavandatav ennekuulmatu seaduseelnõu praegusel kujul tagasi lükataks ning et viidaks sisse muudatusi ajakirjanike allikate täieliku kaitse tagamiseks. Palume Teil tungivalt rakendada kõiki vajalikke meetmeid kindlustamaks, et Teie riik täidab täielikult oma rahvusvahelisi kohustusi ja järgib pressivabaduse põhimõtteid.

Jääme ootama Teie vastust esimesel Teile sobival hetkel.

Lugupidamisega,

Gavin O’Reilly
President
Maailma Ajalehtede ja Väljaandjate Liit
/Allkiri/

Xavier Vidal-Folch
President
Ülemaailmne Toimetajate Foorum
/Allkiri/

Valdo Lehari jr.
President
Euroopa Ajalehtede Väljaandjate Liit
/Allkiri/

Arne König
President
Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon
/Allkiri/

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele