Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti Posti hinnapoliitika asetab ajalehed raskesse seisu

Tallinn, 15. oktoober 2010. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) peab Eesti Posti ajakirjanduse kojukande uut hinnatabelit ebaõiglaseks ning selle kujunemise metoodikat arusaamatuks. Samuti pole EALL nõus Vikerraadio hommikuintervjuus kõlanud Eesti Posti juhatuse liikme Aavo Kärmase väitega, et väheneva tiraaži puhul kataks maakonnalehtede kallineva kojukande riiklik dotatsioon ning tellijatele jääks hind samaks.

EALL mõistab Eesti Posti soovi uudses konkurentsiolukorras siduda kojukande hindu ajalehtede tiraaži suurenemise või vähenemisega (st. tiraaži suurenedes saab väljaanne soodustust, tiraaži vähenedes peab aga maksma senisest enam). Paraku on ajalehtede tiraažid viimaste aastate majanduslanguse jooksul vähenenud. Maakonnalehtede tiraažide langus on mõnel pool põhjustatud ka rahvastiku jätkuvast vähenemisest. Need on protsessid, mida Eesti ajalehed ei saa oma käsutuses olevate vahenditega mõjutada ning mille mittearvestamine seab ajalehed veelgi raskemasse seisu - ning mis võib tähendada neist mõnede sulgemist.

EALL juhib tähelepanu, et riiklikku kojukande dotatsiooni ei maksta mitte maakonnalehtedele, vaid Eesti Postile maakojukande elushoidmiseks Eesti riigis. Kui Eesti Post vajab mistahes põhjusel lisavahendeid, võiks neid ajalehtede asemel küsida riigilt.

EALL peab tõenäoliseks, et Eesti Posti poolt ühepoolselt kehtestatud nn. hinnaredel tooks ajalehtedele kaasa tellimishindade tõusu, mis langeks kahetsusväärsel moel euro kasutuselevõtu perioodi.

EALL hindab Eesti Posti viimastel aastatel tehtud pingutusi töökorralduse parandamiseks ning võtab sõna-sõnalt Vikerraadio hommikuintervjuus kõlanud Eesti Posti juhatuse liikme lubadust, et Eesti Post ei suhtle oma klientidega enam diktaadipositsioonilt. Sellest lähtuvalt kutsub Eesti Ajalehtede Liit Eesti Posti üles vastastikuselt kasulikele läbirääkimistele, mis garanteeriks tellijale teenuse kvaliteedi ning hinna püsimise samal tasemel.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele