Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Pressinõukogu sai eelmisel aastal rekordarvu kaebusi

Tallinn, 13. jaanuar 2010. Pressinõukogu sai eelmisel aastal 54 kaebust, mis on Pressinõukogu kaheksa tegutsemisaasta jooksul suurim arv, seni on maksimaalne kaebuste arv aastas olnud 45.

Pressinõukogu tegi eelmisel aastal 31 otsust, neist 21 olid taunivad ja kümme õigeksmõistvad. Põhilised eksimused olid ebatäpse ja eksitava info avaldamine ning see, et konflikti kõik osapooled ei ole artiklis sõna saanud. Ebatäpne või moonutatud info on näiteks kas eksitavad pealkirjad või faktivead.

Kui varasematel aastatel on Pressinõukogu otsuste seas olnud taunivaid ja õigeksmõistvaid võrdselt või on õigeksmõistvad olnud ülekaalus, siis 2009. aastal oli taunivaid otsuseid kaks korda rohkem. Pressinõukogu esimehe Merit Kopli sõnul võib taunivate otsuste järsu kasvu taga olla kaebajate suurenenud teadlikkus. „Kaebajad on paremini kursis ajakirjanduseetika reeglitega ning on aru saanud, et oma õiguste eest tasub seista, sest kui ajakirjandus on eksinud, siis see ka pressinõukogus taunimist leiab,“ ütles Kopli, lisades, et ajakirjanduse eetilisuse eest seismisega ei tohi samas ajakirjandusvabadust pärssida.

Kaebaja ja väljaande vahel aitas Pressinõukogu sõlmida kokkuleppeid kolmel korral. Tagasi lükati või võeti kokku kümme kaebust, tagasi võtmise põhjuseks oli enamasti kaebajale sobiv lahendus, mis saavutati enne Pressinõukogu otsust. Tagasi lükkas Pressinõukogu kaebused, mis olid kas aegunud või kus kaevatavaks väljaandeks oli kohaliku omavalitsuse poolt väljaantav ajaleht, mis ei soovinud Pressinõukoguga koostööd teha.

Lahendita jäi või menetlus lõpetati kolmel juhul, reeglina siis, kui kaebaja ei esitanud Pressinõukogule otsuse tegemiseks vajalikke lisadokumente. Pressinõukogu menetluses oli 31. detsembri seisuga kuus kaebust.  

Eelmise aasta oluliseks tulemuseks peab Pressinõukogu TV3 ühinemist Pressinõukoguga, mis tähendab, et Pressinõukogule saab nüüd esitada kaebusi ka TV3 saadete peale. Lisaks TV3-le menetleb Pressinõukogu kaebusi, mis laekuvad Eesti Ajalehtede Liidu 41 liikmeslehe, Delfi, Rahvusringhäälingu ja Kanal 2 peale.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele