Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Algab kandideerimine ajakirjandusauhinnale "Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu"

Tallinn, 15. juuni 2009. Juba kuuendat aastat järjest toimuvast ajakirjandusvõistlusest „Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu” on oodatud osa võtma kõik Eesti trüki- ja veebiajakirjanikud. Sel aastal võistlevad erikategoorias artiklid, milles käsitletakse seost vaesuse ja diskrimineerimise vahel.

Võistlusega soovitakse esile tõsta neid ajakirjanikke, kes oma kirjutiste kaudu aitavad kaasa mitmekesisuse eeliste paremale mõistmisele ühiskonnas ning aitavad kaasa võitlusele diskrimineerimisega usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, rassi või etnilise päritolu alusel.

Ajakirjanduskonkurss on osa Euroopa Komisjoni teavituskampaaniast „Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu”, millega propageeritakse mitmekesisust ja paremat teavitustööd isiku õigustest diskrimineerimise korral Euroopas. Võistlust korraldatakse partnerluses Euroopa Ajakirjanike Liidu, noorte ajakirjanike assotsiatsiooni European Youth Press ning Euroopa Ajakirjanduskeskusega. Eelmise aasta esikohta jagasid Le Monde’i ajakirjanik Prantsusmaalt ja Taani riikliku päevalehe Jyllands-Posten ajakirjanik. Eesti konkursil said mullu auhinnad Viktoria Ladõnskaja Eesti Ekspressist ja Kati Murutar ajakirjale Naised kirjutatud loo eest.

Tänavusel võistlusel võivad osaleda artiklid, mis on avaldatud ELi piires trüki- või veebiajakirjanduses ajavahemikus 30. novembrist 2008 kuni 31. augustini 2009. Artiklid saab võistlusele esitada aadressil http://journalistaward.stop-discrimination.info (paremveerust valida eesti keel).

 

Kui artiklite esitamine on lõppenud, moodustatakse kõigis 27 ELi liikmesriigis riiklikud žüriid, kes valivad artiklite hulgast välja võidutööd. Iga riigi parima kirjutise autor saab auhinna 600 euro väärtuses, erikategooria parimat pärjatakse auhinnaga 400 euro väärtuses.

Seejärel valib üleeuroopaline žürii 27 riikliku võidutöö hulgast välja kolm parimat artiklit ja Euroopa ajakirjandusauhinna üldvõitja. Esimese auhinna võitja saab 4500 eurot, teine ja kolmas koht vastavalt 3000 ja 2000 eurot.

Nagu eelmistel aastatel, antakse ka sel aastal välja eriauhind. Sel aastal auhinnatakse eelseisva 2010. aasta kui vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta valguses artikleid, mis keskenduvad diskrimineerimise ja vaesuse teemale. Et eriauhinna kategoorias võistelda, peab artikli keskseks teemaks olema, kuidas diskrimineerimine rassi või rahvuse, usu või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal võib viia vaesuseni või kuidas vaesus võib tuua kaasa diskrimineerimise. Eriauhinna võitja saab 2500 eurot.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele