Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Värske Ajaleheleht räägib energiamajandusest ja säästvast arengust

Tallinn, 4. september 2009. Projekti „Ajaleht koolitunnis“ raames ilmus Eesti Ajalehtede Liidu ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös kaks uut Ajalehelehte, mille teema on energiamajandus ja säästev areng.

Ajaleheleht nr 15 on eesti- ja nr 16 venekeelne. Uues lehes on pikalt peatutud eestlaste ehmatavalt suurel ökoloogilisel jalajäljel, Sillamäe jäätmehoidla tegevusel uraani aatomi "silmade" läbi ning energia säästmisel. Euroopa Parlamendi liige aastatel 2004–2009 Andres Tarand kirjutab Euroopa rahvaste jaoks olulisest mureküsimusest: kliimamuutustest.

Arvamusküljel on neljale tuntud inimesele esitatud küsimus, mida teha selleks, et keskkond kestaks. Lehes on teemakohane karikatuur, Pesakonna koomiks ning lühiuudised.

Ajaleheleht on mõeldud põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumide õpilastele, et arendada kriitilise lugemise oskust ja analüüsivõimet ning süvendada harjumust lugeda ajalehte. Seetõttu on lehes esitatud ka trükimeedia igapäevase töö nõuanded, kuidas kirjutada pealkirju ja fotoallkirju, koostada lehekülgi ja teabegraafikat.

Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks nii meediaõpetuse, keeleõppe kui ka muudes ainetundides. Õpetajatele suunatud uue Ajalehelehe esitlused toimuvad  1. oktoobril Tartus, 6. oktoobril Jõhvis ja 15. oktoobril Tallinnas. Seminarist osavõtt on tasuta. Iga osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti ning harjutuste kogu. Täpsema info seminaride kohta avaldame septembri keskel üleriigilistes lehtedes ja Ajalehtede Liidu kodulehel: www.eall.ee.

Eesti- ja venekeelne Ajaleheleht valmisid Euroopa Komisjoni Eesti esinduse toel.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele