Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Linnaleht rikkus reklaami ja ajakirjandusliku sisu eristamise head tava

Tallinn, 24. aprill 2008. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) nõukogu hinnangul rikkus Tallinna Linnaleht reklaami ja ajakirjandusliku sisu eristamise head tava, avaldades 3. aprilli lehes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahelehe põhilehe sisse klammerdatuna ning viitmata sellele, et tegemist on reklaamtekstiga ehk makstud poliitilise reklaamiga.

EALLi nõukogu otsustas juhtida Linnalehe tähelepanu hea tava rikkumisele. Nõukogu otsustas, et korduval hea tava rikkumisel ei saa Linnaleht olla EALLi liige.  

EALLi nõukogu tugines oma hinnangus Pressinõukogu esimehe Eve Rohtla arvamusele. Rohtla leidis, et vaheleht ei eristu muust selles lehes ilmunud materjalist kuidagi teisiti kui lihtsalt päismikuga ning lugeja võib seda mõista kui osa lehest.

EALLi nõukogu poolt 14. juunil 2007 kinnitatud reklaami ja sisu eristamise hea tava näeb ette, et reklaami avaldamisel ei piisa sellest, kui lehe ülaserva on muuhulgas märgitud "reklaam, valimisreklaam või tasuline tekst". Iga konkreetne tasutud osa peab olema sõltumata lehe ülaservas olevast viitest selgelt lugeja jaoks eristatav. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lehekülgede puhul pole ülaservas märget.

Eksitud on ka reklaami ja sisu eristamise hea tava teise punkti vastu, sest reklaami avaldamine uudisartiklina või intervjuuna ei ole kooskõlas hea tavaga. Linnalehes ilmunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lehekülgede puhul on tegemist ennekõike ajakirjanduslikus vormis lugudega, kus on esindatud nii uudised, intervjuu kui ka arvamuslugu. Samuti ei ole tasuline poliitiline tekst kujunduslike vahendite ega ka trükikirja ehk šriftiga lugeja jaoks esimesel pilgul ja selgelt eristatav, vaid sarnaneb suurel määral visuaalselt Linnalehe oma toimetuse koostatud ajakirjanduslikele sisukülgedele. 

EALL nõukogu võttis selgituse ka Linnalehelt.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele