Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Tallinnas tuleb uue Ajalehelehe esitlus õpetajatele

Tallinn, 13. märts 2008. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) ja G4S Eesti tutvustavad 19. märtsil Tallinnas õpetajatele uut Ajalehelehte, mille teema on „Turvalisus“.

Ajalehelehe ja harjutustekogu esitlus on 19. märtsil kell 14-17 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis (Tõnismägi 2a). Seminar on osalejatele tasuta.

Esitlusel räägib Postimehe fotograaf Toomas Huik turvalisest fotost tänases meedias ning Tartu  Karlova Gümnaasiumi meediaõpetuse õpetaja Külliki Kask räägib, mida peaks õpetaja teadma, et oma õpilasi informeerida intervjuude andmisest, ohuteemadest, pildistamisest ja filmimisest poolavalikus ruumis nagu klassiruum tunni ajal, vastutusest ükskõik millise materjali avaldamise eest ning ajakirjanduseetika koodeksist.

G4S Eesti avalike suhete direktor Andres Lember räägib eraturvafirma ülesannetest ja vastutusest sisejulgeoleku tagamisel ning riigi turvalisuspoliitikast kõneleb  siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus.

Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata õpetatavast ainest. Iga osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti ning harjutuste kogu. Osalemiseks tuleb end kirja panna Eesti Ajalehtede Liidus eall@eall.ee või telefonil 646 1005.

Ajaleheleht nr 13 on eestikeelne ja 14 venekeelne. Uues lehes saavad sõna nii siseminister kui tavalised kooliõpilased ja loomulikult inimesed kelle igapäevatöö ongi turvatunde kindlustamine. Ei puudu ka lühikesed õpetussõnad, kuidas tegutseda, et tagada enda ja sõprade turvalisus. Trükimeedia igapäevase poole pealt vaadatakse seekord pisut lähemalt fotograafide tööd.

Lehega kaasnevate harjutuste koostamisel on võetud luubi alla eelkõige sama teema ajalehtedes ja vastavate artiklite kasutamise võimalused koolitunnis. Harjutustel on kolm peamist eesmärki - panna õpilased kriitiliselt mõtlema, otsima informatsiooni nii trükiajakirjandusest kui uuest meediast ning panna õpilased kas suuliselt või kirjalikult ennast väljendama. Valdavaks õppetöö meetodiks on arutelu. Uudsena on harjutuste hulgas ristsõnad.

Ajaleheleht on mõeldud põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele, et süvendada harjumust lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks nii meediaõpetuse, keeleõppe või muus ainetunnis.


Ajalehelehte nr 13 ja 14 rahastas G4S Eesti.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele