Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Reklaami- ja hasartmänguseadusest

Tallinn, 3. detsember. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) nõukogu arutas 27. novembril toimunud koosolekul muudatusi reklaamiseaduses ja hasartmänguseaduses ning otsustas toimetustele selgitada 1. jaanuarist 2009 kehtima hakkavat olukorda.

01.01.2009 jõustub uus hasartmänguseadus, mis hakkab reguleerima ka kaubanduslikku loteriid. Selle jõustumisel tühistatakse muuhulgas ka senine loteriiseadus, milles varasemalt oli kaubanduslik loterii reguleeritud. Uus regulatsioon on palju selgem ning selle kohaselt tuleb lugeda ajalehtede poolt tellijate vahel kingituste loosimist kaubanduslikuks loteriiks (hetkel ei loeta seda tegevust loteriiks tänu Eesti Päevalehe võidule rahandusministeeriumi üle Riigikohtus).

Kaubandusliku loterii ei allu uue seaduse järgi hasartmänguseaduse regulatsioonile, kui võidufondi väärtus on alla 10 000 euro. Selline tegevus on vaba igasugu hasartmängu alastest regulatsioonidest, kuid tuleb arvestada reklaamiseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatud reeglitega ausa informatsiooni jagamise kohta jms.

Kaubanduslik loterii, mille võidufond on üle 10 000 euro, allub alates uuest aastast hasartmängu seaduse regulatsioonile ning tuleb arvestada järgmiste kohustustega:

  1. Maksimaalne võidufond võib olla 100 000 eurot;

  2. Korraldamisel tuleb eelnevalt teha täiendav registreering majandustegevuse registris loterii korraldajana;

  3. Tuleb esitada taotlus Maksu- ja Tolliametile, millele tuleb lisada mängureeglid ja riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivu suurus on 10 000 krooni sõltumata võidufondi suurusest;

  4. Maksu- ja Tolliamet otsustab registreerimise 5 tööpäeva jooksul. Enne positiivse vastuse saamist ei või alustada kingituste loosimise reklaamiga;

  5. Korraldusluba kehtib üksnes konkreetse kampaania kohta.

Lähtudes sellest, et tegemist on korraldusloa alusel korraldatava loteriiga, kohaldub tulumaksuseaduse § 19 lg 3 p7 mille kohaselt ei maksustata saaja tuluna korraldusloa alusel saadud loteriivõitu ning sellega seoses ei pea ka väljamakstud võidult kinni pidama tulumaksu. Senimaani maksustati neid kui kingitusi. Kaubanduslikud loteriid, mis jäävad tulevikus alla 10 000 euro maksustatakse samamoodi kui seni.

Seaduse jõustumisel 01.01.2009  kaotab kehtivuse reklaamiseaduse § 21 lg 7-11, mille kohaselt on praegu loterii reklaamimine keelatud. Kaubandusliku loterii reklaam on seega uuest aastast lubatud.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele