Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ilmus uus Ajaleheleht "Turvalisus"

Tallinn, 3. märts 2008. Projekti „Ajaleht koolitunnis“ raames ilmus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) ja G4S Eesti koostöös kaks uut Ajalehelehte, mille teemaks on seekord turvalisus.

Ajaleheleht nr 13 on eestikeelne ja 14 venekeelne. Uues lehes saavad sõna nii siseminister kui tavalised kooliõpilased ja loomulikult inimesed kelle igapäevatöö ongi turvatunde kindlustamine. Ei puudu ka lühikesed õpetussõnad, kuidas tegutseda, et tagada enda ja sõprade turvalisus.

Trükimeedia igapäevase poole pealt vaatame seekord pisut lähemalt fotograafide tööd.

Lehega kaasnevate harjutuste koostamisel on võetud luubi alla eelkõige sama teema ajalehtedes ja vastavate artiklite kasutamise võimalused koolitunnis.

Harjutustel on kolm peamist eesmärki - panna õpilased kriitiliselt mõtlema, otsima informatsiooni nii trükiajakirjandusest kui uuest meediast ning panna õpilased kas suuliselt või kirjalikult ennast väljendama. Valdavaks õppetöö meetodiks on arutelu. Õigeid ja valesid vastuseid ei pruugi üldse olla. Igaühel on õigus oma arvamusele, kuid väitluse käigus võivad mõned tõekspidamised ka muutuda. Uudsena on harjutuste hulgas ristsõnad.

Ajaleheleht on mõeldud põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele, et süvendada harjumust tänapäeva kiires maailmas lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks nii meediaõpetuse, keeleõppe või muus ainetunnis.

Uue Ajalehelehe esitlusi õpetajatele toimub neli: 4, märtsil Tartus haridus- ja teadmusministeeriumi saalis, 6. märtsil Kohtla-Järvel linnavolikogu saalis, 8. märtsil Viljandis Valuoja koolis ning 19. märtsil Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis. Seminari esimeses osas on kõne all eraturvafirma ülesanded ja vastutus sisejulgeoleku tagamisel ning riigi turvalisuspoliitika, teises osas räägime turvalisest fotost ning õpetaja osast õpilaste informeerimisel meediaga suhtlemisel. Seminarist osavõtt on tasuta. Iga osaleja saab kaasa ühe klassikomplekti jagu värskeid Ajalehelehti ning harjutuste kogu.

Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata õpetatavast ainest.  Osalemiseks on vaja registreerida Eesti Ajalehtede Liidus eall@eall.ee või telefonil 646 1005.

Ajalehelehte nr 13 ja 14 rahastas G4S Eesti.

EALL

 


 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele