Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti Ajalehtede Liidu avaldus

21. september 2007

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) mõistab Eesti Posti rasket majanduslikku seisu, kuid ei pea õigeks firma kahjumit vaid perioodika kojukande hindade ülijärsu tõstmisega katta. Arusaamatutel põhjustel on kojukande tariifide välja töötamisel aluseks võetud ainult kaal ja ei ole arvestatud lehtede ilmumissagedust. Meie järelpärimisele Euroopa Ajalehtede Liidu peakorterisse saime vastuse, et üheski Euroopa riigis sellist põhimõtet ei rakendata.

Eesti Posti uued kojukande tariifid, mis peaksid hakkama kehtima 2008. aasta 1. jaanuarist, ei kohtle õiglaselt ja võrdselt kõiki perioodilisi väljaandeid. Eesti Posti poolt väidetav ülikõrge keskmine hinnatõus 30% tabab raskemalt just ajalehti, kusjuures ajakirjade hinnatõus on väiksem.

Väljapakutud kojukande tariifid põhjustavad suuremaid lisakulutusi eelkõige maakonnalehtedele ning üleriiklikele päevalehtedele. Näiteks toovad uued tariifid Postimehele kaasa lisakulutusi 9,1 miljoni krooni eest ehk kulud kasvavad 60%. SL Õhtulehe hinnatõus on 50% ehk 6,1 miljonit, Sakalal 66% ehk üle kahe miljoni ning Virumaa Teatajal samuti 66% ehk 1,4 miljonit krooni.

Kontrollimisel selgus, et tariifide kujundamise printsiipe ei kirjutanud sideamet ette, nagu väidavad Eesti Posti juhid, ning väljaannetega ei ole peetud läbirääkimisi, et selgitada välja, mida uued tariifid endaga majanduslikult kaasa võivad tuua.

EALL peab vajalikuks deklareerida, et:
1. Kojukande tariifide keskmine tõus ei tohi olla 2008. aastal rohkem kui 15-18%.
2. Hindade kujundamisel ei saa arvestamata jätta ilmumissagedust.

EALL nõuab Eesti Postilt nende kojukande tariifide ümber vaatamist ja sideametile uuesti esitamist. Ettepaneku mittearvestamisel võtab EALL kasutusele vastumeetmeid, sealhulgas oma kojukande laiendamise. EALLi hinnangul tõstab  Eesti Post hinnad nii kõrgele, et see muudab kasulikuks linnades üle Eesti alustada ajalehtedel ise kojukannet, mis tähendab, et Eesti Posti kahjum suureneb veelgi ja  hindade edasine tõstmine suretab maapiirkondades igasuguse trükimeedia tarbimise välja.

EALL kaitseb 42 liikmeslehe huve ning esindab ärivaldkonda, mille aastane käive on 1,3 miljardit krooni.

Loodame, et ajalehed ja Eesti Post suudavad leida mõlemat poolt rahuldava lahenduse, et tagada tellijatele mõistliku hinnaga perioodika kojukanne ja vältida mitme maakonnalehe ilmumise lõpetamist.

 


 

 

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele