Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Pressinõukogu arutas esimest kaebust Eesti Televisiooni peale

Tallinn, 22. aprill 2005. Pressinõukogu 21. aprillil Marko Kreisi kaebust Eesti Televisiooni saates „Avatud toimik” 18. veebruaril ja 11. märtsil eetris olnud saatelõikude peale ning otsustas, et Eesti Televisioon ei ole rikkunud head ajakirjandustava.   

Marko Kreis ei olnud rahul, et „Avatud toimikus” nimetati teda vägistajaks, kes peab ebaseaduslikku eralasteaeda. Kaebaja kinnitas, et süüdistust ei ole tema kohta esitatud ning tema põhitegevus on hoopis ehitus. Samuti oli saatelõikudes kaebaja hinnangul teisigi laimavaid valefakte.

Eesti Televisioon vastas Pressinõukogule, et mõlemad saatelõigud keskendusid ebaseaduslikule lasteaiapidamisele. Kaebajat saatelõikudes ei näidatud ning samuti ei nimetatud tema nime, mistõttu oli kaebaja tuvastatav vaid saates näidatud maja järgi. Eesti Televisioon märkis, et soovis Marko Kreisilt intervjuud saada, kuid mees keeldus sellest ning ei kasutanud ka pakutud vastulause võimalust.  

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Televisioon ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi ühegi punkti vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et saatelõikudes näidatu oli avalikkusele oluline, sest kajastatud ebaseadusliku tegevuse keskmes olid lapsed.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Tiina Kaalep. 

Eesti Televisioon liitus Pressinõukoguga tänavu märtsis. Eesti Televisiooni juhatuse esimehe Ilmar Raagi sõnul tingis Eesti Televisiooni liitumise Pressinõukoguga vajadus anda oma ajakirjandusliku sisu kohta käivate kaebuste menetlusele suurem ühiskondlik kaal kui seda on Eesti Televisiooni enda vastaval reeglistikul. 

Pressinõukogu on ajakirjanduse poolt loodud eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunud kohtuväliseid lahendusi. Pressinõukogu on laiapõhjaline üheksaliikmeline kogu, kuhu peale ajakirjanduse esindajate on kaasatud ka isikuid meediavälistest sektoritest.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele