Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti Televisioon ühineb Pressinõukoguga

Tallinn, 11. märts 2005. Täna liitub Eesti Televisioon Pressinõukoguga, mille tulemusena nõustub Pressinõukogu võtma menetlusse kaebusi Eesti Televisioonis avaldatud ajakirjanduslike materjalide peale. ETV nõustub järgima head ajakirjandustava ja tunnistab ajakirjanduseetika koodeksi põhimõtteid.

Eesti Televisiooni juhatuse esimehe, Ilmar Raagi sõnul tingis Eesti Televisiooni liitumise Pressinõukoguga vajadus anda oma ajakirjandusliku sisu kohta käivate kaebuste menetlusele suurem ühiskondlik kaal kui seda on ETV enda vastaval reeglistikul. Teatavasti menetleb juba praegu ETV programmi ajakirjandusliku eetika ja faktivigade kaebusi ETV enda programminõustaja Raivo Suni, kes jääb ka ETV poolseks Pressinõukogu kontaktisikuks. ETV eesmärgiks selles vallas on ühelt poolt parandada tehtud vigu, aga teiselt poolt aidata kaasa üldisele ajakirjanduslike standardite tõstmisele.

 

„Pressinõukogu on ennast tõestanud kui objektiivne ja professionaalne eneseregulatsiooni organ, mille liikmete kompetentsis ei ole mul mingeid kahtlusi. Ehkki loomulikult tuleb televisiooni puhul veidi täpsemalt määratleda, kuidas me Pressinõukogu otsuseid hakkame avaldama,“ märkis Raag.

 

Pressinõukogu on ajakirjanduse poolt loodud eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunud kohtuväliseid lahendusi. Pressinõukogu on laiapõhjaline üheksaliikmeline kogu, kuhu peale ajakirjanduse esindajate on kaasatud ka isikuid meediavälistest sektoritest.

 

Pressinõukogu statuudi, põhikirja, kaebuste esitamise korra ning liikmetega on võimalik tutvuda koduleheküljel www.eall.ee/pressinoukogu.htlm

ETV/EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele