Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Hädaolukorrast teavitamise kohustus

Lugupeetud EALL liikmed! Juhime Teie kõigi tähelepanu, et vastavalt hädaolukorraks valmisoleku seadusele on kõigil massiteabevahendite, see tähendab, et ka kõigil ajalehtede valdajatel kohustus avaldada hädaolukordade puhul viivitamatult (s.o järgmises numbris) tasuta hädaolukorra teateid. Kuigi õnneks ei ole selliseid olukordi ette tulnud, soovitame informeerida oma vastavaid töötajaid sellise seadusest tuleneva kohustuse olemasolust, et võimalike hädaolukordade puhul ei tekiks segadusi ega viivitusi avalikkuse informeerimisel.

Lisatud väljavõte hädaolukorraks valmisoleku seadusest:

§ 29. Massiteabevahendi valdaja kohustused hädaolukorrast teavitamisel

(1) Massiteabevahendi valdaja avaldab muutmata kujul ja viivitamatult Vabariigi Valitsuse, Riigikantselei, ministeeriumi, maavanema, valla- või linnavalitsuse ning Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni teated hädaolukorra kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teadete avaldamine on massiteabevahendit omava ettevõtja avalik-õiguslik koormis ning ei kuulu hüvitamisele riigi või kohaliku omavalitsuse poolt.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele