Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Saar Poll esitles 2005. aasta trükimeedia uuringut

Tallinn, 1. detsember 2005. Käesoleva aasta oktoobris korraldas sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll koostöös Eesti Ajalehtede Liiduga trükimeedia uuringu.

Ajavahemikus 15.-31. oktoober küsitleti üleriigiliselt 3159 inimest vanuses 15-74 aastat ja selgitati välja 55 trükiväljaande auditooriumi suurus ning parameetrid. Selgitati nii paberväljaande kui ka veebiväljaande lugejaskond.

Suur valim võimaldab trükiväljaannetel oma auditooriumi analüüsida usaldusväärselt ka maakondade ja väiksearvuliste sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes. Esimene taoline uuring korraldati aastal 2000. Tollal oli uuritavate trükimeedia väljaannete arv 18.

Uuringu tulemused toovad välja väljaannete auditooriumide muutuste trendid. Eile tutvustatud uuringu kokkuvõtliku esitluse leiate siit.

EALL  

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele