Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liit sai uue liikme

Tallinn, 27. august. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) taastas Pärnuski Ekspressi liikmesuse ja arvas liikmeskonnast välja ajalehe Hiiumaa.

Venekeelse nädalalehe Pärnuski Ekspressi liikmesus taastati, sest lehe uus väljaandja OÜ Courier Media Group on huvitatud liidu töös osalemisest. Pärnus ja Pärnu maakonnas leviva ajalehe tiraaž on 1500 eksemplari. Lehe toimetaja on Jelena Leetmaa ning väljaandja esindaja Igor Teterin. Pärnuski Ekspress jäi EALLi tööst kõrvale eelmisel aastal.

Ajaleht Hiiumaa kustutati liikmete nimekirjast, kuna väljaanne ei tasunud liikmemaksu ega osalenud liidu töös.

EALL on ajalehtede ühishuvides tegutsev mittetulundusühing, mis kaitseb ajalehtede õigusi sellistes küsimustes nagu seadusloome, levi, reklaam. Koos Pressinõukoguga seisab EALL hea ajakirjandustava eest; tegutseb avaliku teabe ladusa kättesaadavuse nimel; korraldab ajalehetöötajate täiendkoolitust ning ajalehtede võistlusi. EALLi kuulub 41 liikmeslehte.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele