Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Tuleb viies Eesti ajalehtede kujunduskonkurss

Tartu, 29. detsembril. Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond korraldavad viienda Eesti ajalehtede kujunduskonkursi, mille eesmärk on hinnata erinevaid lehekülgi ja kujunduselemente ajalehtedes ning seda, kuidas ajalehed arendavad oma visuaalset külge.

Konkurss on avatud kõigile ajalehtedele ning konkursile võib esitada võistlustöid kogu 2003. aastast. Ka seekord on võistluskategooriaid seitse (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, infograafika ja avatud rühm).

Konkursi reeglites on sel aastal kaks muudatust. Esilehekülgede kategoorias ei koosne üks võistlustöö enam kolmest esiküljest, iga esikülg on eraldi võistlustöö ja neid võib konkursile saata vabal valikul. Natuke on tõusnud ka osavõtumaks. Nüüdne osavõtumaks iga võistlustöö eest on 220 kr (ajalehed levikuga üle 20 000) ja 140 kr (ajalehed levikuga alla 20 000).

Konkursile esitatavad võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 19. jaanuariks 2004, seitsmeliikmeline zürii hindab töid jaanuari lõpus.

Kujunduskonkursi reeglid on välja töötanud Vahur Kalmre, Tiit Hennoste ja Roosmarii Kurvits, konkursi läbiviija on Vahur Kalmre. Täielikud reeglid saadetakse ajalehtedele mõne aja pärast.

Rohkem infot:
Vahur Kalmre
vahur.kalmre@postimees.ee
07-390 303
Vt ka www.newsdesign.eall.ee

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele