Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

EL ei too ajalehtedele suuri muudatusi: konverents Prahas

Tallinn, 23. okt. 2003. Euroopa Liidu laienemine ei too juurde märkimisväärseid muudatusi liituvate riikide ajalehtedele, sest eurodirektiivid on uutes riikides juba vastu võetud. Nii tõdeti Prahas eelmise nädala lõpus toimunud Euroopa Ajalehtede Liidu ENPA aastakoosolekul. EALL on ENPA vaatlejaliige.

Eurodirektiivide tõttu tõuseb näiteks Eestis järgmise aasta maikuust ettetellitava ajakirjanduse käibemaks 0%lt 5%le.

Euroopa Komisjonis kerkib aeg-ajalt üles uusi algatusi meediavaldkonna reguleerimiseks. Lähiajal pole aga jõustumas ühtegi seadusandlikku akti, mis ajalehtede tegevust otse mõjutaks. Küll on europarlamendis endiselt töörühmad, mis tegelevad näiteks direktiiviga naiste stereotüüpse kujutamise kohta meedias. ENPA on selle direktiivi eelnõu vastu tugevat protesti avaldanud. ENPA põhiroll ongi Euroopa Liidu asutuste tegevuse süstemaatiline jälgimine, et operatiivselt reageerida, kui hakatakse planeerima trükimeediat puudutavaid samme. Uute liikmesmaade ajalehtede liitudel soovitati sisse seada töised sidemed oma riigi ametnike ja poliitikutega, kes neid Brüsselis esindavad.

ENPA aastakoosolekul esinenud Iiri eurominister Dick Roche üllatas teatega, et tema ei toeta ajakirjanduse eneseregulatsiooni, kuna lihtsalt ei usu sellesse. Iirimaal on valitsus asunud läbi suruma plaani muuta pressinõukogu seadusega sätestatud organiks. Ajakirjandusvabaduse seisukohalt poleks aga enam tegemist ajakirjanduse eneseregulatsiooni, vaid riikliku reguleerimisega. Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on Iiri valitsuse plaani hukka mõistnud. EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk palus Iiri ministril oma ajakirjandusvaenulikku ideed mitte hakata juurutama EL-i tasandil, kui Iirima 1.01.2004 alates EL-i eesistujamaaks saab.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele