Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Reklaamiseadus võib minna muutmisele

Tallinn,  22. okt. 2003. Majandusministeerium moodustab töörühma, kes analüüsiks reklaamiseadust ja teeks ettepanekuid selle muutmiseks. Nii otsustati 21. oktoobril ministeeriumis toimunud koosolekul, millest võttis Eesti Ajalehtede Liidu esindajana osa EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk. 

Töörühm peaks analüüsi esitama järgmise aasta alguseks. Kõige probleemsemad
valdkonnad on tubakafirmade müügiedenduskampaaniad, mis meenutavad reklaami;
alkoholi- ja hasartmängufirmade sponsorlus, kus on hägustunud piirid sponsorluse ja reklaami vahel; poliitiline reklaam; kaubamärkide kasutamine hasartmängufirmade poolt.

Kuni töögrupi analüüsi valmimiseni  otsustati taas kokku kutsuda tarbijakaitseameti juures tegutsev reklaami nõukoda, kes menetleks praegu päevakorras olevaid vaidlusaluseid kaasusi. Seaduse muutmine ise võib toimuda aasta pärast. Algatus koosolekuks tuli ETV ja Eesti Raadio üle järelvalvet teostavalt ringhäälingunõukogult.

Ümarlauale olid kutsutud ringhäälingunoukogu, ministeeriumite, erialaliitude ning tarbijakaitseameti esindajad. Kohale tulid ka eratelejaamade esindajad.


Majandusministeeriumi pressiteate kohaselt on reklaamivaldkonda reguleerivad seadused viimasel ajal pohjustanud rahulolematuid avaldusi ning reklaami järelvalvega seotud valupunktidele on osundanud ka tarbijakaitseamet. Näiteks on tubakafirmad libisenud tarbijateabe edastamisest üle reklaamisegustele müügiedenduskampaaniatele ning alkoholi- ja hasartmängufirmade sponsorlus kajastub meedias hägustunud piiriga sponsorluse ja reklaami vahel, teatas majandusministeerium. Koosolekul osalejad tõdesid, et reklaamiseadus ja sellest tulenevad nouded reklaamile pole piisavalt selged ning vajavad
senisest täpsemat piiritlemist.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atoneni ettepanekul luuakse ministeeriumi juurde töögrupp, mille ülesandeks on järgmise aasta alguseks läbi analüüsida kehtiv reklaamialane seadusandlus ning teha vajadusel ettepanekuid selle muutmiseks.Võimaliku reklaamiseaduse muutmise menetluse käigus selgub, kas ja millisel viisil peaks reklaamiseaduse alla kuuluma ka poliitiline reklaam. Majandusministeeriumi teatel tuleb samuti leida lahendus probleemile, kuidas toimida kaubamärkide kasutamisega keelatud
valdkonnaga reklaami puhul. Näiteks on mitmed hasartmänge korraldavad firmad
registreerinud kaubamärke, mis kutsuvad inimesi üles õnnemängudel osalema.
Majandusministeerium sedastas, et kuigi hasartmängude reklaam on Eestis keelatud, tohib firma oma kaubamärki siiski eksponeerida.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele