Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede kujunduskonkursil 2002 said kogu kujunduses äramärkimise Postimees, Äripäev ja Järva Teataja

Tartu, 8. veebruar 2003. Eesti ajalehtede kujunduskonkursil anti välja 31 auhinda, neist 4 hõbeauhinda. Kogu kujunduses said äramärgitu auhinna Postimees, Äripäev ja Järva Teataja.

Eesti ajalehtede kujunduskonkursil 2002 andis žürii välja 31 auhinda: 4 hõbeauhinda, 23 äramärgitu auhinda ja 4 “Ohoo!” eriauhinda. Sel aastal ei saanud ükski võistlustöö kuldauhinda. Välja andmata jäeti ka “Aasta parima” auhind, kuna ükski ajaleht ei tõusnud teistest selgelt esile.

Hõbeauhinna said Postimees ja Järva Teataja uudistekülgede kategoorias ning Postimehe lisaleht Tartu Postimees olemuslugude kategoorias (“Tolkien kasutas “Sõrmuste isanda” loomisel Kalevalat”. 22.1.) ja avatud rühmas koolivägivalda kujutava illustratsiooni eest (17.4.).

Kogu kujunduses said äramärgitu auhinna Postimees, Äripäev ja Järva Teataja.

Kokku osales konkursil 15 ajalehte 155 võistlustööga. Pärast esimest hääletust pääses auhinnavooru 77 võistlustööd.

Auhindu said 10 ajalehte (Tartu Postimees 7, Postimees 4, SL Õhtuleht 4, Eesti Ekspress 4, Järva Teataja 3, Äripäev 2, Eesti Päevaleht 2, Pärnu Postimees 2, Sakala 2 ja Lääne Elu 1).

Konkursi žüriisse kuulusid Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste Tartu Ülikoolist, Olavi Rantalainen Soome Ajalehtede Liidust, Tarmu Tammerk Eesti Ajalehtede Liidust, Vahur Kalmre Eesti Meediast ning kunstnikud Ahto Meri ja Andrus Peegel.

Kujunduskonkursi korraldajad olid Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, konkurssi toetasid Eesti Meedia, Ekspress Grupp ja Kroonpress.

EALL

Järgneb detailne info konkursist

Eesti ajalehtede kujunduskonkursile 2002 saatsid võistlustöid 15 ajalehte.

A-grupis (tiraazh üle 20 000) osales 7 ajalehte: Postimees ja selle lisaleht Tartu Postimees, SL Õhtuleht, Maaleht, Äripäev, Eesti Ekspress ja Eesti Päevaleht.
B-grupis (tiraazh alla 20 000) osales 8 ajalehte: Sakala, Lääne Elu, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Pärnu Postimees, Nädaline, Eesti Kirik ja Koit.

Seitsmesse võistluskategooriasse (kogu kujundus, esiküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, infograafika ja avatud rühm) saadeti ühtekokku 155 võistlustööd.
Kõige arvukamalt tuli võistlustöid olemuslugude kategooriasse - 54.
Järgnesid avatud rühm 35, esiküljed 21, kogu kujundus 15, infograafikad 15, uudisteküljed 10 ja spordiküljed 5 võistlustööga.

Pärast esimest hääletamist jõudis 155 võistlustööst auhinnavooru 77 võistlustööd.

Zhürii andis välja 31 auhinda:
0 “Aasta parima” auhinda (Best of Show)
0 kuldauhinda (Gold)
4 hõbeauhinda (Silver)
23 äramärgitu auhinda (Award of Excellence)
4 “Ohoo!” eriauhinda

Hõbeauhinna (4) said:
Postimees - uudistekülgede kategoorias (27.5. - 2-3.lk, 7.11. - 4.lk, 7.12. - 2.lk)
Järva Teataja - uudistekülgede kategoorias (18.1. - 3.lk, 26.10. - 4.lk, 7.12 - 1.lk)
Tartu Postimees - olemuslugude kategoorias (“Tolkien kasutas “Sõrmuste isanda” loomisel “Kalevalat”, 22.1.)
Tartu Postimees - avatud rühmas (koolivägivalda kujutav illustratsioon, 17.4.)

Äramärgitu auhinna (23) said:
Postimees - kogu kujunduse kategoorias
Äripäev - kogu kujunduse kategoorias
Järva Teataja - kogu kujunduse kategoorias
Postimees - esikülgede kategoorias (24.9., 21.10., 3.12.)
SL Õhtuleht - esikülgede kategoorias (28.3., 25.5., 26.10.)
Järva Teataja - esikülgede kategoorias (2.3., 8.6., 22.10.)
Eesti Päevaleht - uudistekülgede kategoorias (14.2. - 2-3.lk, 15.2. - 4.lk, 5.12.- 4.lk)
Pärnu Postimees - uudistekülgede kategoorias (1.6. - 3.lk, 4.6. - 3.lk, 6.6. - 3.lk)
Postimees - spordikülgede kategoorias (3.4., 10.5., 3.10.)
Eesti Päevaleht - olemuslugude kategoorias (“Mait Malmsten - külm ja emotsioonitu agent”, 21.9.)
SL Õhtuleht - olemuslugude kategoorias (“Eesti mehe ideaalnaine”, 8.3.)
SL Õhtuleht - olemuslugude kategoorias (“Tee pimeda maailma”, 21.3.)
Eesti Ekspress - olemuslugude kategoorias (“Arnold Rüütli käsi päästis paraadifotod”, 7.11.)
SL Õhtuleht - olemuslugude kategoorias (“Tallinn saab oma märgi”, 23.1.)
Tartu Postimees - olemuslugude kategoorias (“Galeriid püsivad pinnal tänu kunstiteoste müügile”, 11.6.)
Sakala - olemuslugude kategoorias (“Viljandi prügisorteerija läheb jõululaupäeval kirikusse”, 24.12.)
Lääne Elu - olemuslugude kategoorias (“Talunik Arne Tamm – tõuaretaja”, 31.12.)
Tartu Postimees - infograafikate kategoorias (Muusikal “Evita” Raekoja platsil, 7.6.)
Tartu Postimees - avatud rühmas (Tartu vangla lehekülg, 28.8.)
Eesti Ekspress - avatud rühmas (paariskülje foto “Slava 102. päev”, 28.11.)
Eesti Ekspress - avatud rühmas (paariskülg, “Suur kriis kaubamajas”, 21.2.)
Sakala - avatud rühmas (iseseisvuspäeva lehekülg, 26.2.)
Pärnu Postimees - avatud rühmas (joonistus, 30.8. - 2.lk)

”Ohoo!” eriauhinna (4) said:
Äripäev - esikülje foto pealkirjaga Kõva laks! (27.8.)
Tartu Postimees - valimisliidud leinaraamis (28.2.)
Tartu Postimees - kurgi kasutamine infograafikas (8.1.)
Eesti Ekspress - nulli kasutamine kujundusvõttena (24.10.)

Hõbeauhindade (diplomite) kätteandmine on 25. veebruaril kell 13.30 Kiek in de Köki tornis Tallinnas Harjumäel.
Kõik kujunduskonkursil osalenud ajalehed saavad konkursi kokkuvõtte zhürii kommentaaridega, ilmub ka brozhüür auhinna võitnud võistlustööde ja lühikommentaaridega.

Konkursi korraldajad olid Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, konkurssi toetasid Eesti Meedia, Ekspress Grupp ja Kroonpress.

Aitäh kõigile osavõtjatele,
Vahur Kalmre, konkursi läbiviija

07/390 303
vahur.kalmre@postimees.ee

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele