Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Tiraazhitabel näitab stabiilset ajaleheaastat 

Tallinn, 7. jaan. 2002.  Eesti ajalehtede trükiarvud püsisid 2001.a. jooksul stabiilsena, väikese languse tegid läbi vaid üleriiklikud nädalalehed, selgus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) 38 liikmeslehte sisaldava tiraazhitabeli aastakokkuvõttest.

EALLi liikmeslehtede keskmine ühekordne kogutiraazh eelmisel aastal oli ligi 465 tuhat eksemplari. Nendest ligi 200 tuhat olid üleriiklikud päevalehed, 160 tuhat üleriiklikud nädalalehed ja 105 tuhat maakonnalehed.

Enamik üleriiklikke päevalehti kasvatas eelmisel aastal suuremal või vähemal määral oma tiraazhi. Maakonnalehtede tiraazhid  püsisid läbi aasta stabiilsena, mis on märk nende väljaannete järjekindlalt truust lugejaskonnast. Üleriiklikud nädalalehed ei ole aga pärast traditsioonilist suvist madalseisu oma tiraazhi aasta esimese poole tasemele viinud.

Protsentuaalselt saavutas aasta suurima tiraazhitõusu Molodjozh Estoni koos oma nädalalõpulehega. Kuid sellest hoolimata on venekeelsete lehtede tiraazhid jäänud ebaproportsionaalselt väikeseks, arvestades elanikkonna rahvusliku koosseisu. 

Peale 2001. a tiraazhitabeli andmete näitab stabiilset ajaleheaastat ka EALLi poolt eelmise aasta lõpus tellitud Saar Polli lugejauuring. Uuringu kohaselt on Eesti ajalehtede lugejaskond võrreldes 2000. aastaga püsinud stabiilsel tasemel, suurim tõusja oli SL Õhtuleht.

Tiraazh ja lugejaskond on erinevad suurused, kuna ühte eksemplari loeb tihti rohkem kui üks inimene. 

Ülemaailmse Ajalehtede Liidu (WAN) võrdlustabeli andmetel on Eesti kõige ajalehelembesem Kesk- ja Ida-Euroopa riik. 2000. a loeti Eestis tuhande täiskasvanud elaniku kohta 237,3 eksemplari päevalehti. Esikohal on Norra 719,7 eksemplariga, järgnevad Japan (668,7) ja Soome (542,5).  2001. a puudutav WANi uurimus valmib maikuus toimuvaks maailma ajalehekongressiks.


EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele