Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti reklaamiturul juhivad ajalehed

Tallinn, 6. märts 2002. Rohkem kui pool Balti riikides ringlevast reklaamist jõuab tarbijateni trükiväljaannete vahendusel; ajalehtede osakaal võrreldes teiste meediatega on suurim Eestis. Nii selgub uuringufirmade keti TNS Balti firmade poolt tehtud uuringust.

Kolmest Balti riigist oli 2001. a trükimeedia osakaal kõige suurem Eestis, kus 47,9% reklaamist ilmus ajalehtedes ja 13% ajakirjades, teatas Emor, kes teostas uuringu Eesti osa. 

Lätis ilmus ajalehtedes 37,1% reklaamist ja ajakirjades 10,2%; Leedus olid vastavad näitajad 34,9% ja 13,2%.

Balti riikide võrdlus kinnitab Ülemaailmse Ajalehtede Liidu iga-aastaseid uurimusi, millest nähtub, et mida põhjapoolsem riik, seda suuremat rolli mängivad ajalehed, märgib Eesti Ajalehtede Liit uuringutulemusi kommenteerides. 

Balti riikides kokku oli ajalehereklaami osakaal reklaamikulutustest 39,5% ja ajakirjades avaldatud reklaami osakaal 12,0%, teatas Emor. Televisioonile kuulus 31,7% reklaamipanustest. Raadioreklaami osakaal oli 10,6% ja välireklaami osakaal jäi 5% alla. Internetireklaam moodustas vaid 1% kõikidest meediareklaami kulutustest.

Emori teatel on andmete allikas reklaamikulutuste monitooring Adex, mida viivad läbi rahvusvahelise uuringufirmade keti TNS Balti firmad - Eestis Emor, Lätis BMF Latvia ja Leedus SIC Gallup Media.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele