Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehed loovad pressinõukogu

Tallinn, 22. veebruar 2002. Ajalehed asuvad Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) raames Avaliku Sõna Nõukogu asemel looma uut trükiajakirjanduse eneseregulatsiooni organit, mis pakub lugejatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi.

Siiamaani tegutsenud Avaliku Sõna Nõukogus (ASN) on ajalehtede arvates sügav sisekriis, mis ei lase sellel kogul tulemuslikult jätkata. Vastuvõetamatuks on muutunud ASNi esimehe Urmas Loidi töö- ja suhtlemisstiil, mistõttu ei saa tema käitumist ASNi juhina pidada õiglaseks, eetiliseks ja avatuks. ASNi esimehe soovimatus mõista huvide ja eetikakonflikte enda tegevuses on blokeerinud ASNi  tegevuse. Ühingus Avalik Sõna tehtud ettepanek ASNi esimehele ametist taanduda pole leidnud toetust. Ühingu 9 liikmesorganisatsioonist toetasid peale EALLi seda ettepanekut vaid Ajakirjanike Liit ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL). Seega osutus võimatuks ASNi seestpoolt teovõimeliseks muuta.

Tupikust väljumiseks asuvad ajalehed looma uut trükiajakirjanduse eneseregulatsiooniorganit – pressinõukogu.  Pressinõukogu on laiapõhjaline kogu, kuhu peale trükiajakirjanduse esindajate kaasatakse teiste institutsioonide lugupeetud esindajaid. Nõukogu asub arutama kaebusi, mis laekuvad lugejatelt trükiajakirjanduses ilmunud materjalide kohta. Pressinõukogu tagab inimestele võimaluse otsida meediaga tekkinud konfliktidele kohtuvälist lahendust. Võrreldes kohtuga on pressinõukogu menetlus kiire ja tasuta.

Ajalehed soovivad  pressinõukogu käivitada niipea kui võimalik. Eestis peab eksisteerima autoriteetne ja teovõimeline ajakirjanduse eneseregulatsiooni mehhanism.


Aavo Kokk, Eesti Ekspressi peatoimetaja

Priit Hõbemägi, Eesti Päevalehe peatoimetaja

Sulev Valner, Maalehe peatoimetaja

Urmas Klaas, Postimehe peatoimetaja

Väino Koorberg, SL Õhtulehe peatoimetaja

Igor Rõtov, Äripäeva peatoimetaja, EALLi nõukogu esimees

 




Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.ee



Tagasi  -  Esilehele