Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Kuulutati välja neljas Eesti ajalehtede kujunduskonkurss

Tartu, 19. detsember. Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond korraldavad neljanda Eesti ajalehtede kujunduskonkursi, mille eesmärk on taas hinnata lehekülgi ja kujunduselemente ajalehtedes ning seda, kuidas ajalehed tegelevad visuaalse ajakirjandusega.

Konkurss on avatud kõigile ajalehtedele ning konkursile võib esitada võistlustöid kogu 2002. aastast. Ka seekord on võistluskategooriaid seitse (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, infograafika ning avatud rühm). Konkursi reeglid on samad kui eelmiselgi korral; osavõtumaks on sama.

Konkursile esitatavad võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2003, seitsmeliikmeline zürii hindab töid veebruaris.

Kujunduskonkursi reeglid on välja töötanud Vahur Kalmre, Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste, konkursi läbiviija on Vahur Kalmre. Täielikud reeglid saadetakse toimetustele mõne aja pärast.

Lisainfo:
Vahur Kalmre
tel. (07) 390 303
vt ka Eesti ajalehekujunduse võrguväljaandest

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele