Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Žürii selgitas välja 2001. a ajalehtede kujunduskonkursi tulemused

Tartu, 17. veebruar 2002. Eesti ajalehtede kujunduskonkursil 2001 anti valja 21 auhinda, neist 3 kuldauhinda erinevates žanrikategooriates. Kogu kujunduses, kus hinnatakse terve lehe kujundust, said hõbeauhinna Eesti Ekspress ja Valgamaalane, äramärgitu auhinna Postimees ja Eesti Päevaleht.

Hõbeauhindu anti 6, ära märgiti 11 tööd ja valja anti veel ka üks "Ohoo!" eriauhind.

Sel aastal jättis žürii välja andmata "Aasta parima" auhinna, kuna ükski ajaleht ei tõusnud ei kokkuvõttes ega ka mõnes eraldi võistluskategoorias teistest selgelt esile.

Kuldauhinna said Eesti Ekspress olemuslugude kategoorias ("Eesti börsi lõpp", 7.6.), Pärnu Postimees olemuslugude kategoorias ("2001. aasta parim tegu on Endla teatri juurdeehitus", 19.12.) ja Postimees avatud rühmas küüditamise mälestuspäeva esikülje eest ("Eesti maletab", 14.6.).

Hõbeauhinna said Eesti Ekspress kogu kujunduse kategoorias, Valgamaalane kogu kujunduse kategoorias, SL Õhtuleht olemuslugude kategoorias ("Nasta Pino: Jüri, katsu õhtuti varem koju tulla", 12.5.), Postimees olemuslugude kategoorias ("Linn, mis eales ei maga - elu infoajastu kiirteel", 9.1.), Eesti Päevaleht infograafikatest (Lennuki ümbermaailmareis, 17.3.) ning SL Õhtuleht avatud rühmas presidendikandidaatide fotomontaaži eest (21.9.).

Kokku osales konkursil 18 ajalehte 183 võistlustööga. Pärast esimest hääletust pääses auhinnavooru 65 võistlustööd.

Auhindu said 8 ajalehte (Postimees 5 auhinda, SL Õhtuleht 4, Eesti Ekspress 3, Pärnu Postimees 3, Eesti Päevaleht 2, Järva Teataja 2, Äripäev 1, Valgamaalane 1).

Konkursi žüriisse kuulusid Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste Tartu Ülikoolist, Olavi Rantalainen Soome Ajalehtede Liidust, Tarmu Tammerk Eesti Ajalehtede Liidust, Vahur Kalmre Eesti Meediast ning kunstnikud Ahto Meri ja Andrus Peegel.

"Žürii arvates oli selle aasta konkursi tase tunduvalt ühtlasem kui eelmistel kordadel, ka oli žürii nõudlikum kui varem," ütles konkursi korraldaja Vahur Kalmre. "Paljud võistlustööd, mis auhinda ei saanud, jäid väga napilt maha nendest, mis said."

Žürii tõdes, et paljude ajalehtede kujundus on jõudnud kindlasse rutiini, lehed valdavad kujunduse põhitõdesid, lehte kujundatakse korralikul tasemel, nad ei kuku sellest tasemest enam ka iga päev välja, kuid säravaid külgi ja leide oli seekord vähem kui eelmistel konkurssidel. Olemuslugudes oli sel aastal mitmeid külgi, mille kujundus oli lõpuni viimistletud, ütles Kalmre.

Kujunduskonkursi korraldajad olid Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, konkurssi toetasid Eesti Meedia, Ekspress Grupp ja Kroonpress.

EALL

Lisainfo: Vahur Kalmre, konkursi korraldaja, tel 07 390 303, vahur.kalmre@postimees.ee

***

Detailsem statistiline info kujunduskonkursi kandidaatidest ja kõigist äramärgitutest

2001. a konkursile saatsid võistlustöid 18 ajalehte.

A-grupis (tiraaz üle 20 000) osales 7 ajalehte: Postimees ja selle lisaleht Tartu Postimees, Eesti Ekspress, SL Õhtuleht, Eesti Päevaleht, Maaleht ja Äripäev, kes sellesse gruppi kuulumiseks ise soovi avaldas.

B-grupis (tiraaz alla 20 000) osales 11 ajalehte: Virumaa Teataja, Sakala, Järva Teataja, Pärnu Postimees, Koit, Hiiu Leht, Delovõje Vedomosti, Lääne Elu, Eesti Kirik, Valgamaalane ja Meie Maa.

Seitsmesse võistluskategooriasse (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, infograafika ja avatud rühm) saadeti ühtekokku 183 võistlustööd.

Kõige arvukamalt tuli võistlustöid olemuslugude kategooriasse - 57. Järgnesid avatud rühm 49, esileheküljed 22, kogu kujundus 18, infograafikad 17, uudisteküljed 14 ja spordiküljed 6 võistlustööga.

Esimesel kujunduskonkursil 1999 osales 16 ajalehte 137 võistlustööga, teisel konkursil 2000 aga 18 ajalehte 135 võistlustööga.

Pärast esimest hääletamist jõudis 183 võistlustööst auhinnavooru 65 võistlustööd.

Žürii andis välja 21 auhinda:

* 0 "Aasta parima" auhinda (Best of Show)
* 3 kuldauhinda (Gold)
* 6 hõbeauhinda (Silver)
* 11 äramärgitu auhinda (Award of Excellence)
* 1 "Ohoo!" eriauhinna

Kuldauhinna (3) said:

Eesti Ekspress - olemuslugude kategoorias (Eesti börsi lõpp, 7.6.)

Pärnu Postimees - olemuslugude kategoorias (2001. aasta parim tegu on Endla teatri juurdeehitus, 19.12.)

Postimees - avatud rühm (küüditamise mälestuspäeva esikülg, 14.6.)

Hõbeauhinna (6) said:

Eesti Ekspress - kogu kujunduse kategoorias

Valgamaalane - kogu kujunduse kategoorias

SL Õhtuleht - olemuslugude kategoorias (Nasta Pino: Jüri, katsu õhtuti varem koju tulla, 12.5.)

Postimees - olemuslugude kategoorias (Linn, mis eales ei maga - elu infoajastu kiirteel, 9.1.)

Eesti Päevaleht - infograafikate kategoorias (516 päevaga ümber maailma, 17.3.)

SL Õhtuleht - avatud rühm (presidendikandidaatide fotomontaaž, 21.9.)

Äramärgitu auhinna (11) said:

Postimees - kogu kujunduse kategoorias

Eesti Päevaleht - kogu kujunduse kategoorias

SL Õhtuleht - esilehekülgede kategoorias (16.4., 14.5., 24.7.)

Äripäev - esilehekülgede kategoorias (1.3., 16.4., 19.12.)

Järva Teataja - esikülgede kategoorias (13.1., 21.4., 11.8.)

Postimees - uudistekülgede kategoorias (31.1. - 6-7lk, 14.3. - 2.lk, 5.11. - 2. lk)

Järva Teataja - uudistekülgede kategoorias (11.8. - 3.lk, 10.11. - 1.lk, 27.11. - 4.lk)

SL Õhtuleht - olemuslugude kategoorias (Asjad, mille kasuks tiksub aeg, 8.10.)

Pärnu Postimees - olemuslugude kategoorias (Kevad on Mongoolias surmakuu, 23.2.)

Postimees - infograafikate kategoorias (Talvepealinn Otepää võõrustab homme maailma parimaid murdmaasuusatajaid, 9.2.)

Pärnu Postimees - avatud rühmas (joonistuse ja foto kooskasutamine, Raha eest Pärnus lusti jätkub,13.6.)

"Ohoo!" eriauhinna (1) sai:

Eesti Ekspress - tossav Isamaaliidu logo "Reporteri" esiküljel, 14.6.

Kuld- ja hõbeauhindade (diplomite) kätteandmine on 25. veebruaril kell 13 Kiek in de Köki tornis Tallinnas Harjumäel.

Kõik kujunduskonkursil osalenud ajalehed saavad konkursi kokkuvõtte žürii kommentaaridega, ilmub ka brožüür auhinna võitnud võistlustööde ja lühikommentaaridega. 

 

» Detailsem statistiline infoEesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele