Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Peterburi ajakirjanikud tutvuvad Eesti arengu ja integratsiooniga 

Tallinn, 13. juuni. Täna alustab kuuepäevast tutvumisreisi Eestisse grupp Peterburi ajakirjanikke, kes Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) võõrustamisel tutvuvad siinse arenguga ning uurivad Eesti
integratsiooniprogrammi elluviimist.

Kuuest ajakirjanikust koosnev grupp on esimene kolmest ajakirjanike rühmast, mis külastab Eestit ja Lätit selle aasta jooksul inimõiguste organisatsiooni Freedom House programmi vahendusel, mida toetab USA välisministeerium. Venemaa ajakirjandusväljaannete Novaja Gazeta, Argumentõ i Faktõ, Komsomolskaja Pravda ja Novoje Vremja ning telekanalite MIR TV ja TV6 esindajad saabuvad Tallinna  Lätist.

Eestis kohtuvad Venemaa ajakirjanikud peaminister Siim Kallase, haridusminister Mailis Ranna ja rahvastikuminister Eldar Efendijeviga. Vesteldakse presidendi rahvusvähemuste ümarlaua liikmetega ning külastatakse riigikogu, kus külalisi võtab vastu riigikogu Eesti-Vene rühm. Samuti
uuritakse, kuidas töötab Vene Draamateater ning millega tegeleb Integratsiooni Sihtasutus.

Tartus kohtutakse Tartu Ülikooli vene ja slaavi filoogia osakonna töötajatega. Teel Kirde-Eestisse vaadatakse  Peipsi-äärset Raja küla, kus kohtutakse vanausuliste kogukonnaga. Kavas on ka Kuremäe kloostri külastus.

Narvas tutvuvad Venemaa ajakirjanikud Vanalinna Riigikooli keelekümbluse metoodikaga, külastavad Tartu Ülikooli Narva kolledzhit ja vestlevad Narva juhtidega.  

Nii Narvas kui Tallinnas kohtuvad külalisajakirjanikud rahvuskultuuriseltside ja ühingute esindajatega. Üldpilti Eestis toimuvast aitavad avarada kohtumised siinsete meediatöötajatega.  

Freedom House'i algatatud programmi eesmärk on tutvustada Venemaa ajakirjanduse esindajatele Eestis toimuvaid muudatusi ja  selgitada Eesti ühiskonna  integratsiooniprotsessi, milles osalevad  Eesti riik, kodanikuühendused ja välisriigid.

Järgmised Venemaa ajakirjanike rühmad külastavad Eestit ja Lätit septembris ja novembris.

EALL

OSAVÕTJAD
1. Anna Afanasjeva, MIR TV
2. Nikolai Donskov, Novaja Gazeta
3. Vadim Dubnov, Novoje Vremja
4. Andrei Petrov, Komsomolskaja Pravda
5. Vladimir Petrov,  Argumentõ i Faktõ
6. Regina Tarantseva, TV Kanal 6

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele