Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Aasta pressisõbraks valiti Allar Jõks

Tallinn,  12. detsember  2002. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) täiskogu valis aasta kõige pressisõbralikumaks avaliku elu tegelaseks õiguskantsler Allar Jõksi ja pressivaenlaseks keskkonnaminister Heiki Kranichi.

Allar Jõks sai pressisõbra tiitli ülekaalukalt, kuna oma avatud suhtumisega on ta andnud olulise panuse õiguskantsleri ametkonna teadvustamisele ühiskonnas. Hääletamisele eelnenud arutelul mainiti, et  Jõks on ajakirjanduse vahendusel rahvale põhjalikult selgitanud keerukate
juriidiliste vaidluste põhjusi. Allar Jõksi võib pidada eeskujuks teiste asutuste juhtidele, kuidas oma ametkonda avalikkusele lähendada.

EALL annab pressisõbrale enne aasta lõppu üle nimelise kullakarva ruupori, mis valmib Kuldgraali metallikunstnike kätetööna.

Aasta kõige pressivaenulikmaks avaliku elu tegelaseks valiti keskkonnaminister Heiki Kranich. Põhjustena toodi arutelu käigus välja, et keskkonnaministeeriumi infopoliitika on puudulik, eelkõige selles, mis puudutab maakondlikke struktuure. Süsteem on suletud ja kohmakas. Samuti pole minister Kranich suutnud avalikkusele anda piisavalt selgitusi keskkonnarüüstete kohta. Peale Kranichi kogusid pressivaenlase kategoorias rohkem hääli veel presidendi kantselei direktor Tarmo Mänd, Hansapanga juht Indrek Neivelt ja sotsiaalminister Siiri Oviir

Tänavu oli juba üheksas kord, kui EALLi täiskogu lõpetatakse presssisõbra ja -vaenlase valimisega. Eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja selle läbi avalikkusega. Salajasele hääletamisele eelneb kandidatuuride arutelu. EALLi täiskogul osalevad liikmeslehtede peatoimetajad ja väljaandjad. 

39 ajalehte ühendava EALLi täiskogu valis neljapäeval rotatsiooni korras uue nõukogu esimehe, kelleks sai ajalehe Maaleht vastutav väljaandja Agu Veetamm. Kinnitati liidu eelarve 2003. aastaks ning kinnitati uue aasta töösuunad.
 
EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele