Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Üleriigiliste päevalehtede lugejaskond kasvas teises kvartalis

Emori pressiteade

Tallinn, 27. juuli 2001. Eesti Meediauuringu tulemused näitasid teises kvartalis vőrreldes esimesega vähemalt ühte üleriigilist päevalehte lugevate eestimaalaste arvu kasvu 774 000-lt 820 000-le.

Eraldi vaadelduna vőitis enim lugejaid juurde SL Őhtuleht, mille lugejate arv kasvas 247 000-lt
264 000-le tuhandele. Suurimaks kaotajaks oli vőrreldes esimese kvartaliga Eesti Päevaleht, mille lugejate arv vähenes 193 000-lt 169 000-le.

Reklaamituru poolt hinnatuimas piirkonnas, Tallinnas ja Pőhja-Eestis, oli teises kvartalis SL Őhtulehel 116 000 lugejat, Eesti Päevalehel 95 000 ja Postimehel 83 000 lugejat. Tartu ja Lőuna-Eesti piirkonnas on ülekaalukalt loetuim Postimees, mida loevad ligi pooled (49%) selle piirkonna elanikud. Nii Lääne-Eestis kui Virumaal omab kolmest suuremast üleriigilisest päevalehest parimat positsiooni SL Őhtuleht vastavalt 35% ja 12% lugejaskonna osakaaluga. Suurim on nendes piirkondades aga piirkondlike ja kohalike lehtede loetavus.

Ajakirjadest oli loetavuse pingereas kőrgeimal positsioonil jätkuvalt nädalakiri Kroonika. Loetavaima kuukirja kohale tőusis teises kvartalis Anne. Andmete aluseks on Emori Gallup Media uuringusuuna poolt 18. aprillist - 20. juunini 2001 läbi viidud Eesti Meediauuring. Antud uuringuperioodil küsitleti 1502 Eesti elanikku vanuses 15-74.a.

Üleriigiliste päevalehtede loetavuse pingerida

  Väljaanne Lugejaid tuhandetes Lugejate osakaal 15-74. aastaste sihtrühmast
1. SL Őhtuleht 264 23,9%
2. Postimees 258 23,4%
3. Eesti Päevaleht 169 15,3%
4. Äripäev 86 7,8%
5. Molodjozh Estonii 78 7,1%
6. Estonija 62 5,6%

Allikas: AS Emor, Gallup Media, Eesti Meediauuring, Kevad 2001

27. juuli 2001

Lisainfo:
Külli Esko
AS Emor Gallup Media
telefon 6268410, faks 6268501, e-mail kylli.esko@emor.ee

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele