Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Audeeritud tiraažid

Tallinn, 13.veebruar 2001. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) suuremad liikmeslehed läbisid esmakordselt rahvusvahelistele reeglitele vastava sőltumatu tasuliste tiraažide auditeerimise, mille teostas audiitorfirma KPMG. Tasuliseks tiraažiks loetakse lehe eksemplarid, mis on müüdud vähemalt 50%lise hinnaga. Seega ei hőlma tasuline tiraaž suurema allahindlusega müüdud, üksikmüügist tagastatud vői tasuta jagatud eksemplare.

Tasuline tiraaži audit hőlmas 2000. a. kolme kuud septembrist novembrini.

Tiraažide auditeerimist teostatakse eesmärgiga saada täpne teave sellest, kui palju eksemplare jőuab lugejani tasulisena. Nii lisandub uut informatsiooni ajalehtede kohta, mis aitab paremini teha reklaami- ja müügiotsuseid. Ajalehetööstus muudab end sellega läbipaistavamaks ning majanduslikus mőttes paremini mőistetavaks.

Tasulise tiraaži audit viidi Eestis läbi esmakordselt. Kasutades rahvusvahelise tiraažiauditi organisatsioooni ABC (Audit Bureau of Circulation) pőhimőtteid, sätestas Ajalehtede Liit nőuded, mille pőhjal audiitorfima KPMG teostas auditi.

Tiraažiauditi tulemused:

Päevalehed:

  • Postimees: 56 807
  • SLŐhtuleht: 55 523
  • Eesti Päevaleht: 35 027
  • Äripäev: 15 386

Nädalalehed:

  • Eesti Ekspress: 41 493
  • Maaleht: 38 598

EALL jätkab igakuiselt oma liikmeslehtede tiraažitabeli koostamist. Sinna lülitatakse trükikodade andmed ajalehtede kuu keskmise trükiarvu kohta. Juba 1990.aastate algusest koostatav igakuine tiraažitabel on saanud autoriteetseks infoallikaks, mida regulaarselt kasutatakse trükimeediaga seotud otsuste tegemisel. Rahvusvaheliste tavade järgi tehakse tasulise tiraaži audit üks kord aastas.

Tavapäraselt moodustavad tiraažiauditi organisatsiooni ABC mitu osapoolt: ajaleheväljaandjad, reklaamiandjad, meedia- ja reklaamiagentuurid. Eestis ei eksisteeri ABC tüüpi organisatsiooni.

EALL

Lisainfo: Ajalehtede Liidu nőukogu esimees Priit Leito, tel 614 4085,

Ajalehtede Liidu tegevdirektor Tarmu Tammerk, tel 646 1005

 

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele