Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

2001. a oli stabiilne ajaleheaasta: uuring

Tallinn, 12. dets. Eesti ajalehtede lugejaskond on vőrreldes eelmise aastaga püsinud stabiilsel tasemel, suurim tőusja on SL Őhtuleht, selgus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tellimusel valminud Saar Polli lugejauuringust.

"Lugejaarvud on väga stabiilsed, vőrreldes eelmise aastaga," ütles Andrus Saar uuringu esitlusel rahvusraamatukogus. Tema sőnul on protsentuaalne seis enam-vähem muutumatu, kuid seoses Eesti rahvastiku kahanemisega on veidi vähenenud absoluutarvud.

Saar Poll uuris 18 väljaannet (16 ajalehte ja 2 ajakirja), kes uuringu tellisid. Tegemist on kőige suurema valimiga tehtud trükimeedia uuringuga Eestis. 2001.a. oktoobris-novembris läbi viidud uuringus uuriti 3157 inimese lugejaeelistusi. Selgitati nii paberväljaande kui ka veebiväljaande lugejaskond.

"Suur valim vőimaldab trükiväljaannetel oma auditooriumi analüüsida usaldusväärselt ka maakondade ja väiksearvuliste sotsiaal-demograafiliste tunnuste lőikes," ütles Andrus Saar. Esimene taoline uuring korraldati EALLi tellimusel aastal 2000.

Uue aspektina on uuringus lugejaskonda analüüsitud lisaks sotsiaal-demograafilistele tunnustele ka inimeste väärtushinnangute kaudu, ütles Saar. Samuti on valminud arvutiprogramm, mis vőimaldab andmebaasi omanikul lihtsal viisil interaktiivsel moel teha ka omapoolset analüüsi.

EALL asus lugejauuringut tellima seoses vajadusega saada täielikumat ülevaadet Eesti trükimeedias toimuva kohta.

Uuringu esitlusel rahvusraamatukogus osales 60 meedia- ja reklaamiagentuuride ning meediaväljaannete esindajat.

Stabiilset ajaleheaastat näitab ka EALLi koostatav igakuine tiraazhitabel, kus aasta lőikes on suhteliselt vähe kőikumisi. Tiraazhide järgi on kőige stabiilsem sektor maakonnalehed, kellel on lojaalseim lugejaskond.

EALL

Lisainfo: EALL, tel 646 1005

Teave uuringu tulemuste kasutamise kohta: Saar Poll, tel 631 1302, www.saarpoll.ee

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele