Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Koolid saavad Ajalehelehte Euroopa Liidu kohta

Tallinn, 10. aprill 2001. Eesti Ajalehtede Liidus on koolidele veel saadaval eelmise aasta lőpul ilmunud Ajaleheleht nr 5, mis räägib Euroopa Liidust ning tutvustab ajaleheţanre.

Ajaleheleht sobib kasutamiseks üldharidus- ja kutsekoolide őpilastega mitme aine tunnis: kodanikuőpetus, eesti keel, geograafia, ajalugu, klassijuhatajatund jt. ELi teemaliste artiklite juures on ajaleheţanride tutvustused, mille kaudu saab őpilastele anda ajaleheőpetust.

Őpetajad saavad lehte ja selle juurde kuuluvat harjutustikku Ajalehtede Liidust tasuta. Lehekomplekti ja harjutustiku järgi tulemisest teatada ette: Tallinna telefon 646 1005, e-post eall@eall.ee.

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele