Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liit nőuab ajakirjanduse maakojukande toetussumma taastamist eelarves

Tallinn, 30.nov. 2000

Valitsuse esitatud tuleva aasta riigieelarve projektis oli posti maakojukande toetuseks kavandatud 15 miljonit krooni ehk veidi vähem kui tänavu. Teede- ja sideministeeriumi ettepanekul vähendas riigikogu rahanduskomisjon dotatsiooni 8 miljonile. Eesti Ajalehtede Liidu nőukogu arvates on tegemist kahetsusväärse veaga, mis tuleb parandada.
Ajalehtede Liidu nőukogu seisukohad on järgmised.

1. Esialgne toetussumma posti maakojukandele tuleb taastada. Ajakirjanduse tellimused 2001.aastaks on valdavalt juba vastu vőetud ja tellimishinda ei ole vőimalik enam muuta. Teede- ja sideministeerium rikkus head tava, et kőik trükiajakirjandust puudutavad seadus- ja eelarvemuudatused arutatakse eelnevalt läbi Eesti Ajalehtede Liiduga. Oma ettepaneku läbisurumisel rahanduskomisjonis kasutati selle liikmeid eksitavat informatsiooni.

2. Maakojukande dotatsioon ei ole suunatud ühe vői teise väljaande ega ka mitte Eesti Posti doteerimiseks, vaid maal elavate lehelugejate vőrdsustamiseks linlastega. Ühel vői teisel viisil toetab riik maakojukannet enamikes maailma riikides. Ülemaailmse postiteenuse osutamise konventsiooni järgi peab iga riigi territooriumil iga kodanik saama postiteenust samade tariifide alusel.

3. Vale on ministeeriumi ametnike väide, et ei taheta enam doteerida Skandinaavia meediamagnaate. Demokraatliku riigi majanduspoliitikas ei tohiks teha vahet kapitali rahvusel. Kuid otsustajad vőiksid siiski teada, et just maapiirkondades levivad kohalikud lehed ja Maaleht kuuluvad valdavalt Eesti kapitalile. Just need lehed on paljude maainimeste jaoks ainsad regionaalsed infokanalid, mille funktsioone ei täide keegi muu. Isegi mitte avalik-őiguslik ringhääling, mis on sama Tallinna-keskne nagu teisedki infokanalid.

4. Ajakirjanduse igapäevase maakojukande abil toimib kogu postiteenuse osutamine maal. Igapäevased ajalehed annavad vőimaluse hoida maal üleval ka operatiivset kirjakandevőrku.

5. Tegelikult oleks pidanud Teede- ja sideministeerium taotlema järgmiseks aastaks riigieelarvest maakojukandele senisest suuremat dotatsiooni. Kőigil viimastel aastatel on väljaandjad pidanud tasuma vaatamata dotatsioonile maakojukande eest rohkem kui linnas. Näiteks viis korda nädalas ilmuva lehe kojuviimine maksab linnas 89 senti ja maal 1,32 krooni. Mőistes riigieelarve pingelisust väljaandjad loobusid läbirääkimistel Eesti Postiga taotlemast dotatsiooni suurendamist 2001.aastaks. Senise 15 miljoni krooni eraldamist peeti mőistlikuks kompromissiks.

6. Väljaandjate ja lugejate poolt vaadates peab maakojukande toetuse saama töö tegija. Ei ole tähtsust, kas tegemist on riikliku, riigi osaluse vői täielikult eraettevőttega. Nii on mőistetud seda ka teistes Euroopa riikides.

Eesti Ajalehtede Liidu nőukogu

Lisainfo: EALLi nőukogu esimees Margus Mets, 646 1005, 050 44820

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele