Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Avaliku teabe seaduse eelnőu saadeti Riigikokku

Tallinn, 30.mai 2000. Kauaoodatud avaliku teabe seaduse eelnőu sai täna valitsuse heakskiidu ning saadeti Riigikokku.

Eelnőu sätestab avalikule teabele juurdepääsu tingimused, korra ja viisid, juurdepääsust keeldumise ja juurdepääsu piiramise alused, samuti järelevalve juurdepääsu vőimaldamise üle.

Seadus sätestab ka riikliku järelevalve teostamise korra teabele juurdepääsu korraldamise üle.

Seaduseelnőu järgi avalikustatakse nende isikute palgad, kes saavad tasu riigi käest. Sellega seoses muudetakse palgaseadust, mis praegu keelab palganumbreid avalikustamast.

"Sellega seaduse vastuvőtmisel muutub teave kiiresti avalikuks ja kättesaadavaks kőigile, kes seda soovivad," ütles Loodus ETA teatel. "Selle eelnőu järgi on vőimalik kőike teha ainult siis, kui me oleme vőimelised kasutama oma infotehnoloogilisi programme."

Seadust ei kohaldata eelnőu järgi näiteks riigisaladuseks oleva teabe suhtes ning avalduste vastamise seadusega sätestatud korras avaldustele ja märgukirjadele vastamisele, kui vastamine eeldab jäädvustatud teabe analüüsimist, sünteesimist vői täiendava teabe kogumist ja dokumenteerimist.

Seadus ei kuuluta avalikuks ka seda, mis on seotud kriminaalasjade menetlemisega ning mille kohta informatsiooni jaotamist on juba teiste seadustega piiratud.

Avalik teave on eelnőu kohaselt mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud vői loodud seaduses vői selle alusel antud őigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.

Teabele juurdepääsu vőimaldamisel peab olema tagatud isiku eraelu puutumatus. Üldjuhul saab avalikku teavet tasuta.

Ajalehtede Liit on mitme aasta vältel taotlenud avaliku teabe seadse vastuvőtmist, kuid asi edenes väga visalt. Vahetunud on mitu siseministrit. Eelnőu valmimises on suur roll Ajalehtede Liidu survel riigiasutustele. Eelnőu ettevalmistanud nn suures töörühmas, mida juhtis Rein Lang, osales ka Ajalehtede Liidu esindaja (EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk). Nüüd tuleb jälgida, et eelnőust Riigikogu menetluses hea ja avalikustamist soodustav seadus saaks.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele