Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajalehtede Liit ütleb ei laimuseaduste karmistamisele

Tallinn, 25.aprill 2000. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) leiab, et kőrgete riigiametnike laimamise eest kavandatavad uued rangemad karistused on ohuks sőnavabaduse rakendamisele Eestis. EALL teeb Riigikogule ettepaneku mitte sätestada kőrgete riigiametnike laimamise eest rangemaid karistusi, vőrreldes tavakodanikega. Samuti teeb EALL ettepaneku lőpetada laimuasjade käsitlemise kriminaalkorras. Vastavasisulised ettepanekud edastas EALL eelmisel kuul Riigikogu őiguskomisjonile.

Uued rangemad karistused on ette nähtud praegu Riigikogus menetluses olevas karistusseadustiku eelnőus.

Rangemad karistused riigiametnike laimamise eest ning laimuasjade käsitlemine kriminaalkorras on mőlemad takistuseks sőnavabadusele ning eiravad Euroopa demokraatlikke pőhimőtteid.

Karmimad karistused kőrgete ametnike laimamise eest on vastuolus Euroopa inimőiguste kohtu praktikaga. Strasbourg’i kohus on sedastanud, et poliitikute puhul on sallitava kriitika piirid laiemad kui tavakodaniku puhul, sest poliitik seab end avalikkuse tähelepanu alla ning peab seetőttu ka kriitika suhtes sallivam olema.

EALLi algatusel vastu vőetud Eesti ajakirjanduseetika koodeksis on rőhutatud, et avaliku elu tegelased peavad taluma enam kriitikat kui eraisikud ning ei vaja seetőttu erilist kaitset, nagu seaduseelnőu järgi praegu planeeritakse.

Samadel pőhjustel vajab muutmist ka kriminaalkoodeksi paragrahv, mis sätestab karistusi valimistel kandideerijate laimamise vői solvamise eest.

Ülemaailmse Ajalehtede Liit (World Association of Newspapers, WAN) vőttis 1997.a. vastu resolutsiooni, mis mőistab hukka kőrgete riigiametnike solvamist ja laimu puudutavate seaduste olemasolu. WANi liikmena toetab EALL resolutsioonis toodud seisukohti ning soovitab tungivalt neid Eesti seadusandlikus tegevuses arvestada.

Sőnavabadusega seotud asjade käsitlemine kriminaalkorras on anakronistilik lähenemine ja vajab muutmist. Solvamise ning au ja väärikuse küsimuste lahendamine kriminaalkorras leidis EALLi poolt korduvat taunimist nn rongaema kaasuse puhul. See kriitika pädeb tänagi. Demokraatlikes riikides levib üha enam seisukoht, et solvamise ja laimu asju käsitletakse tsiviilasjana.

3.mail tähistatava ülemaailmse pressivabaduse päeva eel kutsub EALL Riigikogu üles tegema seaduseelnőudes ja juba vastuvőetud seadustes parandused, mis tagaksid seadusandliku raamistiku sőnavabaduse teostamiseks.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele