Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

BMFi lugejauuring vajab alternatiivi

Tallinn, 24.aprill 2000. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) nőukogu leiab, et ajalehetööstus vajab rohkem pädevat informatsiooni ajalehtede lugejaskonna kohta, kui praegu olemas on. Et lugejaskonna kohta käiva info hulka suurendada, tellib EALL uue tööstusharu-keskse lugejaskonna uuringu.

EALLi nőukogu seab kahtluse alla Balti Meediateabe ASi (BMF) Eesti ajalehtede ja ajakirjade lugejaskonna uuringud, kuna BMF ei suuda veenvalt selgitada eri uuringuetappide tulemuste hüppelist erinevust. Väidetavalt sama metoodikaga uurimuses on vaatamata tiraazide tőusule vői samaks jäämisele mitmete väljaannete lugejaskonnas olulised muudatused. Nende muudatuste pőhjusi ei ole BMF suutnud veenvalt pőhjendada.

Ajalehtede poolt ostetava BMFi lugejauuringu tulemuste vőrdlemine varasemate aastate andmetega tekitab suuri küsitavusi. Tekib küsimus: kas on BMF eksinud varem vői on eksitud nüüd? Mitmete väljaannete puhul on tulemused ebaloogilised ning selle tulemusena on ajalehed juba asunud ise tellima BMFiga konkureerivaid uuringuid oma lugejaskonna kohta. Näiteks on väljaandeid, mille tiraazinumbrid näitavad pidevat tőusutrendi, kuid BMFi uuring näitab lugejaskonna märkimisväärset langust.

EALLi nőukogu meelest ei anna BMFi lugejauuring adekvaatset vőrdlusmaterjali eri perioodide kohta.

Ajalehtede esindajad peavad kahetsusväärseks, et BMFi ühel uuringul on meediaplaneerimisega tegelevates ringkondades ebaloomulikult suur roll. Hea meediaplaneerija vajab otsuste langetamiseks mitmekülgsemat infot ja seetőttu jääb BMFi lugejauuringust väheks.

Et jőuda selgusele Eesti ajalehtede lugejaskonna arvukuses ja suurendada usaldusväärse informatsiooni hulka ajalehtede kohta, otsustas EALLi nőukogu tellida uue lugejauuringu. Selleks vőeti kontakti uuringufirmadega, et selgitada välja parim pakkuja.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele